Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 05.04.2017

– PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 februarie 2017, şi respectiv, 27 februarie 2017

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a prevăzute la lit.a) şi b) din anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat nr.6/2017

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.15 din Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, instituţie din subordinea Ministerului Sănătăţii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”C.F.R”-S.A, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor
şi Pădurilor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate
integral din venituri proprii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia celebrării ”Zilele concurenţei în România-20 ani”, în perioada 17-18 mai 2017

Sari la conținut