Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 11.01.2024

-PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finanţare – Autostrada A3 România-Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2023 şi la Luxemburg la 20 noiembrie 2023

-PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea în domeniul militar, semnat Ia Abu Dhabi la 22 iunie 2022

-PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii 215/2016 privind ceremoniile oficiale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuţiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN de instituire a Programului național “Masă sănătoasă”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare şi modernizare sediul Central al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti situat în Calea Victoriei nr. 19, sector 3, Municipiul Bucureşti”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea imobilului 5055 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Braşov, Teleorman, Harghita, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Argeş, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Iaşi, Giurgiu, Constanţa, Ilfov şi municipiul
Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar a două bunuri aflate în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de trecere a acestora în domeniul public al judeţului Vâlcea

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Sturdza”, judeţul Iaşi

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM0654 Craiova) ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte
din acesta, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN a Guvernului privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unui spaţiu din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de stat”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii beneficiarilor serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor instituţionalizaţi

-ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante / temporar vacante din cadrul unităților subordonate Ministerului Sănătății

-ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Aprobarea sesiunii de organizare concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sănătate și asistență socială din cadrul instituțiilor publice locale care au depus cereri eligibile neaprobate în anul 2023

-INFORMARE cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituţionale între Guvern şi Parlament, în anul 2023

-PUNCT DE VEDERE cu privire la 16 iniţiative legislative

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut