Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 20.07.2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înființarea Comitetului Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru organizarea si funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi pentru aprobarea înființării unor activităti finanțate integral din venituri proprii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0827 Cluj-Napoca (Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Achiziţie 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi Amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1″ – LOT 1- Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud între A1 (km 55+520) şi km 54+700 inclusiv parcarea de lungă durată de la km 54+765”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ -teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi transmiterea acestuia în domeniul public al Oraşului Ştei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/1230 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plăţile transfrontaliere în Uniune

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2022 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei Naţionale de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă 2022-2027

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun mobil şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor -Administraţia Naţională de Meteorologie

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aunui bun imobil şi darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Festivalul de Film Transilvania ca fiind de utilitate publică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Filiala din laşi a Uniunii Artiştilor Plastici din România ca fiind de utilitate publică

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Focşani din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

-MEMORANDUM cu tema: Demararea discuţiilor cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în vederea cooperării în domeniul fondurilor europene nerambursabile şi semnarea unei scrisori de intenţie în acest sens

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor UE-2023

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării unui nou Program de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-media şi turismului

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind activităţile lucrative ale membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare

-MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2022-2024

-MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind participarea României la negocierea convenţiei multilaterale pentru implementarea Pilonului Unu privind provocările fiscale care decurg din digitalizarea economiei

-MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru tineret 2022-2027

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierilor Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală CEEPUS IV

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului Naţional de Acţiune 2022-2024 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP)

-NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Feteşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa (U.M. 0247), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze Staţia de Pompieri Feteşti

-NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Craiova, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Craiova în domeniul public al statului, în vederea dării lor în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, după cum urmează: imobilul, teren în suprafaţă de 1.764mp, situat în municipiul Craiova, strada Dr. Victor Papillian nr. 2A, judeţul Dolj, imobilul, teren în suprafaţă de 1.582 mp, situat în municipiul Craiova, Bulevardul 1 Mai nr. 66 D, judeţul Dolj şi imobilul, teren în suprafaţă de 143 mp, situat în municipiul Craiova, strada Dr. Victor Papillian nr. 2B, judeţul
Dolj

-NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Dolj, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, teren în suprafaţă de 1.760 mp, situat în municipiul Craiova, strada Tabaci nr. 1, judeţul Dolj, fost nr. 1/1B, din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educației

-NOTĂ de INFORMARE privind stadiul derulării Programului Casa Verde Fotovoltaice şi modul în care acest program poate fi accelerat

 

 

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut