Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 22.12.2021

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul comun de raportare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică -“Sistemul comun de transmitere a datelor”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul transporturilor navale

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ‚,Amenajare pasaj pietonal subteran Piața Centrală din Comarnic – intersecție DN 1 cu strada Ghioșești”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Forotic, județul Caraș-Severin

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tichilești, judeţul Brăila

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Racovița, judeţul Brăila

-PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

Sari la conținut