Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.09.2022

-PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO eTransport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Legii 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, Legii 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică

-PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A., pentru perioada 2022-2030

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 832/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” – secţiunea: Frontieră – Curtici -Arad – km 614 (tronsonul 1)

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţia de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h – 200km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.251/2022 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1257/2011

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului Sesiunii Comisiei româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere, semnat la Belgrad, la 24 iunie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la Bucureşti, la 5 iunie 2019

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării”

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvenţă

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea la frontiera de stat româno-bulgară a punctului internaţional de trecere a frontierei Giurgiu Ruse în regim de bac, semnat la Bucureşti, Ia 29 aprilie 2022

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

-PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

-MEMORANDUM cu tema: 1. Aprobarea participării delegaţiei României la cea de-a 21-a Conferinţă a Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, care se va desfăşura la Bucureşti, România, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022;2. Aprobarea negocierii şi semnării Actelor Finale ale celei de-a 21-a ediţii aConferinţei Plenipotenţiarilor UIT;3. Aprobarea anunţării menţinerii contribuţiei României la bugetul UIT pentru perioada 2024 – 2027, clasa României de contribuţie fiind de 1 unitate contributivă

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componenţei instituţionale a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului lnterreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a ,,Acordului cuprinzător privind transportul aerian între statele membre ale Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est şi Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia”

-ANALIZA PROIECTULUI DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. 

Sari la conținut