Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 30.03.2017

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru adoptarea unor măsuri fiscal bugetare

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea României la Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor-PISA 2018, dezvoltat de OCDE

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.13 alin. 3 şi 4 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.217/2003

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.13 alin. 3 şi 4 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.217/2003

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iunie 2016 şi la Londra la 6 decembrie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională ”Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.916/2013

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea şi numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Borysenko Pavlo”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Butochnov Anton”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Zabludovskyi Denys”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Polc Patrik”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Yemelianenko Yevhen”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Nyerges Lajos”

 

 

 

 

Sari la conținut