Planificare strategică

Planificare Strategică

Descriere pe scurt: SGG prin Direcția Coordonare Politici și Priorități coordonează metodologic procesul de elaborare a Planurilor Strategice Instituționale (PSI) de către ministere.

PSI este un document de management strategic ce poate fi echivalat unui Business Plan pe care ministerele îl elaborează (1 PSI/minister) în vederea corelării obiectivelor de politici publice cu Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM). PSI se actualizează anual și conține toate politicile care beneficiază de finanțare, indiferent de sursă, la nivelul unui minister. PSI preia obiectivele strategice din documentele strategice care orientează domeniul de activitate al unui minister și le operaționalizează pe o perioadă de 4 ani (1+3), detaliindu-le în programe, măsuri și activități/proiecte însoțite de ținte, indicatori și sumele bugetare aferente. PSI are un rol dublu: acela de facilita gestionarea politicilor la nivelul unui minister prin corelarea activităților cu componenta bugetară și acela de a fundamenta solicitările ministerelor către Ministerul Finanțelor în procesul de negociere a bugetului anual.

Domeniul în cifre

PSI este elaborat de către fiecare minister.

Proiecte

Procesul de planificare strategică a fost sprijinit prin două proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și implementate cu asistența tehnică a Băncii Mondiale:

  1. „Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort” – cod SIPOCA 28
  2. „Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort II” – cod SIPOCA 612

Totodată, elaborarea planurilor strategice reprezintă o măsură asumată de România în Programul Național de Redresare și Reziliență în Componenta 14 – Buna guvernanță  – Reforma 1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și a ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterea calității consultărilor publice la toate palierele administrație. În acest context, procesul de planificare strategică va beneficia până în anul 2026 de sesiuni anuale de instruire susținute de experții Băncii Mondiale ca parte unui Acord de Servicii de Asistență Tehnică.

Legislație:

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare și revizuire a Planurilor Strategice Instituționale – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253280

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 467/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și execuție a programelor bugetare – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253896

Contact: office.dcpp@gov.ro

Documente

Planuri strategice instituționale

https://sgg.gov.ro/1/planuri-strategice-institutionale/

Manual de planificare strategică

https://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-planificare-strategica.pdf

Comunicate

https://sgg.gov.ro/1/planuri-strategice-institutionale/

Sari la conținut