Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în planul de integritate ce revin în sarcina instituţiei

  • Raportul narativ al implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție în anul 2023 la nivelul Secretariatului General al Guvernului (.doc) (.pdf)
  • Anexa nr. 3 din H.G. nr. 1269/2023 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare la nivelul SGG (.pdf) (.xlsx)
  • Raport privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită  a funcționarilor publici în cadrul Secretariatului General al Guvernului și Raport privind implementarea procedurilor administrativ – disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul Secretariatului General al Guvernului (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, cf. Metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/ standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice, aprobată prin OPANFP nr. 26/2002); (.doc)(.pdf)
  • Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, cf. art. 558 și 560 din OG nr. 57/2019. (.doc)(.pdf)
  • Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului (.doc) (.pdf)
  • Raport privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită  a funcționarilor publici în cadrul Secretariatului General al Guvernului (.doc) (.pdf)
  • Raportul narativ al implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție în anul 2022 la nivelul Secretariatului General al Guvernului (.doc) (.pdf)
  • Anexa nr. 3 din H.G. nr. 1269/2022 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare la nivelul SGG (.pdf)
  • Raportul privind respectarea normelor de conduită etică la nivelul SGG – anul 2021 (.pdf) (.doc)
  • Raport pe anul 2020 privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici de la nivelul SGG (.pdf) (.doc)
Sari la conținut