Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în planul de integritate ce revin în sarcina instituţiei

  • Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului (.doc) (.pdf)
  • Raport privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită  a funcționarilor publici în cadrul Secretariatului General al Guvernului (.doc) (.pdf)
  • Raportul narativ al implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție în anul 2022 la nivelul Secretariatului General al Guvernului (.doc) (.pdf)
  • Anexa nr. 3 din H.G. nr. 1269/2021 – Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare la nivelul SGG (.pdf)
  • Raportul privind respectarea normelor de conduită etică la nivelul SGG – anul 2021 (.pdf) (.doc)
  • Raport pe anul 2020 privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici de la nivelul SGG (.pdf) (.doc)
Sari la conținut