A. Legislație în domeniul guvernării deschise 

 

B. Ghiduri și documente suport

Denumire publicație An publicație Vizualizează/ Descarcă
Open Government Review of Romania 2023 Citește aici
Civic Space Country Review of Romania 2023 Citește aici
Foaie de parcurs pentru o mai bună coordonare și implementare a inițiativelor de guvernare deschisă în România 2023 (.doc) (.pdf)
Consolidarea democrației prin capacitarea cetățenilor: Perspective privind guvernarea deschisă și spațiul civic în România 2023 (.pdf)
Empowering citizens, strengthening democracy: Insights on open government and civic space in Romania 2023 (.pdf)
Plan de acțiune: Consolidarea capacității de inovare a Guvernului României 2023 (.doc) (.pdf)
Propunerea de politică publică privind uniformizarea și eficientizarea mecanismului de finanțare în baza Legii nr. 350/2005 2022 (.doc) (.pdf)
Ghid privind transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005 2022   (.pdf)
Analiza privind evaluarea practicilor administrației publice centrale și locale în procesul de luare a deciziei și asigurării accesului la informații de interes public 2021 (.pdf)
Ghid pentru abordarea inovativă a implicării cetățenilor în procesul decizional 2021 (.pdf)
Ghid tehnic de utilizare pentru standardizarea funcționalității site-urilor administrației publice centrale și locale 2019 (.pdf)
Manual de bune practici  pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise și participative 2019 (.doc) (.pdf )
Mecanisme de finanțare din surse publice sau private a organizațiilor neguvernamentale din România 2019 (.docx) (.pdf)
Model procedură de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței  decizionale 2018 (.doc) (.pdf)
Ghid explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale 2018 (.doc) (.pdf)
Studiu comparativ privind activitatea de consultare a administrației publice centrale cu societatea civilă I 2018 (.docx) (.pdf)
Studiu comparativ privind activitatea de consultare a administrației publice centrale cu societatea civilă II 2018 (.docx) (.pdf)
Studiu comparativ privind relația dintre administrația publică centrală si societatea civilă 2018 (.xlsx) (.pdf)
Raport de monitorizare asupra implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică în anul 2017 în cadrul proiectului SIPOCA 35 ”Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” 2018 (.docx) (.pdf)
Ghid pentru accesibilizarea paginilor web ale instituțiilor publice din România 2017 (.pdf)

 

C. Platforme și website-uri

i. E-CONSULTARE– este platforma online guvernamentală ce reunește proiectele de acte normative lansate în consultare publică la nivelul administrației centrale. Scopul acesteia este ca societatea civilă să poată participa în mod eficient la procesul decizional și a fost concepută drept soluție pentru creșterea predictibilității în procesul de elaborare a actelor normative de la nivelul executivului.

ACCESEAZĂ PLATFORMA

ii. RUTI – Registrul Unic al Transparenței Intereselor este platforma online guvernamentală prin intermediul căreia decidenții înscriu întâlnirile dintre aceștia și grupurile specializate care își manifestă, din proprie inițiativă, interesul pentru un anumit domeniu ce intră în competența de reglementare a administrației publice centrale și/sau locale în vederea promovării unei inițiative de politică publică, iar întâlnirile sunt afișate în mod public. Registrul stabilește un cadru de colaborare complementar și anterior procedurii legale de transparență decizională.

 ACCESEAZĂ PLATFORMA

 iii. CONECTCatalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență este platforma online guvernamentală creată cu scopul de a întări atât colaborarea între administrația publică și sectorul neguvernamental, cât și dezvoltarea relației cu organizațiile neguvernamentale. CONECT reprezintă un cadru transparent prin care SGG dorește să asigure accesul la informații, cu scopul de a prelucra cele mai bune idei sau proiecte venite din parte ONG-urilor.

ACCESEAZĂ PLATFORMA

iv. DATA.GOV.RO – Punct central de acces pentru seturile de date deschise livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice, ajutând publicul să găsească, să descarce și să folosească informațiile generate și deținute de structurile administrative.

 ACCESEAZĂ PLATFORMA

v. OGP.GOV.RO – Portalul oficial dedicat activităților derulare de România în cadrul Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă, al cărui membru este încă din anul 2011.

 ACCESEAZĂ PLATFORMA

Sari la conținut