Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția generală juridic, contencios și resurse umane – Direcția resurse umane, în data de 09.08.2022 (proba scrisă)

Având în vedere prevederile art. 64 alin. (2) și art. 65 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate în urma soluționării contestației la proba scrisă a concursului:

                                                                                                            

Nr. crt. Nr. de înregistrare al dosarului Punctajul acordat în urma soluționării contestației Rezultatul contestației Motivul respingerii contestației
1  

Nr. 17/20746/25.07.2022

 

49,50

 

RESPINS

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (18), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afişat în data de 17.08.2022, ora 10.00.

Secretar comisie: Oana Pătrăşcuţă – consilier.

Sari la conținut