Rezultatul interviului din data de 17.08.2022 la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția generală juridic, contencios și resurse umane – Direcția resurse umane

Având în vedere prevederile art. 61 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba interviului:

 

Nr crt. Nr. de înregistrare dosar Punctajul interviului Rezultatul interviului
1 Nr. 17/19885/14.07.2022 74,00 ADMIS
2 Nr. 17/20405/20.07.2022 70,67 ADMIS
3 Nr. 17/20652/22.07.2022 73,50 ADMIS
4 Nr. 17/20740/25.07.2022 ABSENT

 

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult  24 de ore de la data și ora afişării rezultatului interviului, la sediul Secretariatului General al Guvernului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi,  18.08.2022, ora 10.00.

Secretar comisie de concurs: Oana Pătrăşcuţă

 

 

Sari la conținut