SELECȚIE OCUPARE POSTURI

În conformitate cu prevederile art. 62 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nr. de înregistrare al dosarului Rezultatul  selecţiei dosarelor Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Dosar nr.17/31067/2023 ADMIS ABSENT RESPINS
2. Dosar nr.17/31159/2023 ADMIS

 

ABSENT RESPINS
3. Dosar nr.17/31154/2023 ADMIS 46,75 46,75 RESPINS
4. Dosar nr.17/30945/2023 ADMIS ABSENT RESPINS
5. Dosar nr.17/30855/2023 ADMIS

 

30,3 30,3 RESPINS
6. Dosar nr.17/30863/2023 ADMIS 29 29 RESPINS
7 Dosar nr.17/30812/2023 ADMIS ABSENT RESPINS

 

Afişat astăzi, 28.09.2023, ora 12.00

Secretar comisie de concurs: Adriana Slav

Având în vedere prevederile art 66 și art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următorul rezultat:  

Nr crt. Nr. de înregistrare dosar Punctajul acordat în urma contestației Rezultatul contestației la proba interviu Motivul respingerii contestației la proba interviu
1 Dosar nr. 17/30863/2023 22,13 RESPINS Respinge contestația, conform prevederilor art. 618 alin.(18) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Afişarea rezultatelor obţinute de candidat la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afişat astăzi,  27.09.2023, ora 17.00

Secretar comisie de concurs: Adriana Slav

 

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) și (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba scrisă a concursului: 

Nr. crt. Nr. de înregistrare dosar Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 17/31067/2023 ABSENT
2 17/31159/2023 ABSENT
3 17/31154/2023 46,75 RESPINS
4 17/30945/2023 ABSENT
5 17/30855/2023 30,3 RESPINS
6 17/30863/2023 29 RESPINS
7 17/30812/2023 ABSENT

Contestațiile formulate față de rezultatul probei scrise se depun în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Secretariatului General al Guvernului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidat la probele examenului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afişat astăzi, 26.09.2023, ora 13.00

Secretar comisie de concurs: Adriana Slav

În conformitate cu prevederile art. 62 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nr. de înregistrare al dosarului Rezultatul  selecției dosarelor Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. Nr. Dosar 28552/10.08.2023 ADMIS ABSENT RESPINS
2. Nr. Dosar 28687/11.08.2023 RESPINS ABSENT RESPINS
3. Nr. Dosar 28773/16.08.2023 RESPINS ABSENT RESPINS
4. Nr. Dosar 28791/16.08.2023 ADMIS ABSENT RESPINS
5. Nr. Dosar 28812/16.08.2023 ADMIS ABSENT RESPINS
6. Nr. Dosar 28851/16.08.2023 ADMIS 60,83 puncte 65 puncte 125,83 puncte RESPINS
7. Nr. Dosar 28888/16.08.2023 ADMIS 54 puncte 60 puncte 114 puncte RESPINS
8. Nr. Dosar 28889/16.08.2023 ADMIS 79 puncte 93,66 puncte 172,66 puncte ADMIS
9. Nr. Dosar 28944/17.08.2023 ADMIS 43,66 puncte 43,66 puncte RESPINS
10. Nr. Dosar 28988/17.08.2023 ADMIS ABSENT RESPINS
11. Nr. Dosar 29444/23.08.2023 ADMIS 50,66 puncte ABSENT RESPINS
12. Nr. Dosar 29504/24.08.2023 ADMIS 60,66 puncte ABSENT RESPINS
13. Nr. Dosar 29583/24.08.2023 ADMIS ABSENT RESPINS
14. Nr. Dosar 29701/25.08.2023 ADMIS ABSENT RESPINS
15. Nr. Dosar 29722/25.08.2023 ADMIS ABSENT RESPINS
16. Nr. Dosar 29811/28.09.2023 ADMIS 75,33 puncte 95 puncte 170,33 puncte RESPINS
17. Nr. Dosar 29812/28.08.2023 ADMIS 70 puncte 75 puncte 145 puncte RESPINS
18. Nr. Dosar 29813/28.08.2023 ADMIS 50 puncte ABSENT RESPINS
19. Nr. Dosar 29816/28.08.2023 ADMIS ABSENT RESPINS
20. Nr. Dosar 29817/28.08.2023 RESPINS ABSENT RESPINS
21. Nr. Dosar 29859/28.08.2023 ADMIS 58 puncte 60 puncte 118 puncte RESPINS

Afişat astăzi, 22.09.2023, ora 14.00

Secretar comisie de concurs: Tămaș Ștefania

În conformitate cu prevederile art. 62 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Nr. de înregistrare al dosarului Rezultatul  selecţiei dosarelor Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1 Dosar nr. 17/29844/2023 ADMIS ABSENT RESPINS
2. Dosar nr. 17/29853/2023 ADMIS ABSENT RESPINS
3. Dosar nr.  17/29738/2023 ADMIS ABSENT RESPINS
4. Dosar nr.  17/29821/2023 ADMIS ABSENT RESPINS
5. Dosar nr. 17/29584/2023 ADMIS ABSENT RESPINS
6. Dosar nr. 17/28790/2023 ADMIS 86 83,5 169,5 ADMIS
7. Dosar nr. 17/28801/2023 ADMIS ABSENT RESPINS
8 Dosar nr. 17/28852/2023 ADMIS 41 41 RESPINS
9 Dosar nr. 17/28897/2023 ADMIS 16,5 16,5 RESPINS
10 Dosar nr.  17/28612/2023 ADMIS ABSENT RESPINS
11 Dosar nr.  17/28985/2023 ADMIS 64,5 64,5 RESPINS

 

Afişat astăzi, 21.09.2023, ora 15.00

 Secretar comisie de concurs: Adriana Slav

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (4) și alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la proba interviu a concursului:

Nr. crt. Nr. de înregistrare al dosarului Funcția publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1 Dosar nr. 17/28790/2023 Șef Birou 83,5  ADMIS

Contestațiile formulate față de rezultatul probei interviu se depun în termen de cel mult  24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Secretariatului General al Guvernului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidat la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afişat astăzi, 20.09.2023, ora 14.00  , la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Secretar comisie de concurs: Adriana Slav

Având în vedere prevederile art 65, 66 și art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate în urma soluționării contestației la proba interviului: 

Nr crt. Nr. de înregistrare dosar Punctajul acordat în urma contestației Rezultatul contestației
1 17/28889/2023 93,66 puncte ADMIS
2 17/28851/2023 59,66 puncte RESPINS

Afișarea rezultatelor obținute de candidat la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afișat astăzi,  20.09.2023, ora 11.00

Secretar comisie de concurs: Ștefania Tămaș

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (4) și alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat la proba interviu a concursului:

Nr. crt. Nr. de înregistrare al dosarului Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Nr. Dosar 28851/16.08.2023 65 ADMIS
2. Nr. Dosar 28888/16.08.2023 60 ADMIS
3. Nr. Dosar 28889/16.08.2023 80 ADMIS
4. Nr. Dosar 29444/23.08.2023 ABSENT RESPINS
5. Nr. Dosar 29504/24.08.2023 ABSENT RESPINS
6. Nr. Dosar 29811/28.09.2023 95 ADMIS
7. Nr. Dosar 29812/28.08.2023 75 ADMIS
8. Nr. Dosar 29813/28.08.2023 ABSENT RESPINS
9. Nr. Dosar 29859/28.08.2023 60 ADMIS

Contestațiile formulate față de rezultatul probei interviu se depun în termen de cel mult  24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Secretariatului General al Guvernului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidat la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat astăzi, 18.09.2023, ora 15.00, la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Secretar comisie de concurs:

ȘTEFANIA TĂMAȘ

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba de selecție a dosarelor depuse pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere  de șef birou la Biroul audit public intern din cadrul Secretariatului General al Guvernului: 

Nr crt. Nr. de înregistrare dosar Rezultatul  selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarelor
1 Dosar nr.17/31067/2023 ADMIS
2 Dosar nr.17/31159/2023 ADMIS
3 Dosar nr.17/31154/2023 ADMIS
4 Dosar nr.17/30945/2023 ADMIS
5 Dosar nr.17/30855/2023 ADMIS
6 Dosar nr.17/30863/2023 ADMIS
7 Dosar nr.17/30812/2023 ADMIS

Contestațiile formulate față de rezultatul selecției dosarelor se depun în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Secretariatului General al Guvernului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidat la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.09.2023, ora 10.00, la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1, Bucureşti.

 

În data de 25.09.2023, începând cu ora 09.30, candidaţii având asupra lor actul de identitate, se vor prezenta la intrarea „B” (dinspre Strada Paris).

Afişat astăzi, 15.09.2023, ora 12.00

 

Secretar comisie de concurs: Adriana Slav

Având în vedere prevederile art 66 și art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a recorectării de la proba scrisă, respectiv a analizării lucrării, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următorul rezultat: 

Nr crt. Nr. de înregistrare dosar Punctajul acordat în urma contestației Rezultatul contestației
1 Dosar nr. 28851/16.08.2023 60,83 puncte ADMIS

 

Afişarea rezultatelor obţinute de candidat la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afişat astăzi, 15.09.2023, ora 11.00

 

Secretar comisie de concurs: Aurelia Șerban

Sari la conținut