Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale si instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 1. Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  https://cancelarie.gov.ro
 2. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
  https://dprp.gov.ro
 3. Departamentul pentru relația cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
  https://drrm.gov.ro
 4. Corpul de Control al Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  https://control.gov.ro
 5. Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  https://dri.gov.ro
 6. Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului
  https://dezvoltaredurabila.gov.ro
 7. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului
  https://dnsc.ro/
 8. Departamentul pentru Luptă Antifraudă – DLAF, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
  https://antifrauda.gov.ro
 9. Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  https://insse.ro
 10. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  http://anr.gov.ro
 11. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea Departamentului pentru Relații Interetnice
  https://ispmn.gov.ro
 12. Agenția Naționala Anti-Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  https://anad.gov.ro
 13. Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  http://www.namr.ro
 14. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  http://www.cncan.ro
 15. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  https://anmcs.gov.ro
 16. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  http://culte.gov.ro
 17. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel”, instituție publică cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  https://www.inshr-ew.ro
 18. Centrul Național de Cultură al Romilor Romano-Kher, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale pentru Romi
  https://cncr.gov.ro
 19. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  https://www.iiccmer.ro
 20. Laboratorul de Control Doping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului
  http://lcd.gov.ro
 21. Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  https://acropo.gov.ro
 22. Comisia Națională de Strategie și Prognoză, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  https://www.cnp.ro
 23. Agenția Națională pentru Achiziții Publice, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului
  https://anap.gov.ro
 24. Departamentul pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții in infrastructură, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului
 25. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului
  (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/237993http://www.anrsps.gov.ro
 26. Departamentul pentru responsabilitate sociala comunitara si grupuri vulnerabile, structura fara personalitate juridica, in subordinea prim-ministrului
 27. Centrul National de Coordonare, structura fara personalitate juridica, in subordinea prim-ministrului
  https://ncc.gov.ro
 28. Departamentul pentru evaluare integrata si monitorizarea programelor finantate din fonduri publice si europene, structura fara personalitate juridica, in subordinea prim-ministrului
  https://investitii-publice.gov.ro/1/
 29. Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior – organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea Prim-ministrului
  https://arice.gov.ro
 30. Agenția Națională pentru Sport, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
  https://sport.gov.ro

Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice coordonate de Secretariatul General al Guvernului

 1. Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului
  https://orniss.ro
 2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, persoană juridică română de drept public
  https://ici.ro
 3. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului
  (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/237993http://www.anrsps.gov.ro

Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului

 1. Comisia Naționala de Strategie și Prognoză, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului
  http://cnp.ro
 2. Agenția Națională pentru Achiziții Publice, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului
  https://anap.gov.ro
  http://www.anrsps.gov.ro
 3. Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului
  https://vaccinare-covid.gov.ro/

Unități pentru care Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort

 1. Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  https://apps.ro/
Unități care funcționează sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 1. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Translectrica” – S.A.
  https://transelectrica.ro
 2. Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz” – S.A. Media
  https://www.transgaz.ro
Sari la conținut