• Consultare publică proiecte inițiate de SGG

 Secretariatul General al Guvernului aduce la cunostința publicului, conform art.7, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectele de acte normative inițiate de SGG.

  • Consultare proiecte (consultare preliminară interinstituțională)

Autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice, în conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 15 alin (2) din Regulamentul aprobat prin HG nr. 561/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Secretariatul General al Guvernului, în vederea respectării procedurii de consultare preliminară interinstituţională și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, afișează pe site-ul propriu forma electronică a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice primite de la autorităţile publice iniţiatoare.

Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:

a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;

b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;

c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor.

Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.

Sari la conținut