Potrivit atribuțiilor sale, Secretariatul General al Guvernului:

 • monitorizează și evaluează aplicarea de către autoritățile și instituțiile publice a dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public în administrația publică și a dispozițiilor legale privind transparența decizională;
 • elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administrația publică centrală a legislației privind liberul acces la informații de interes public și a legislației privind transparența decizională, oferind recomandări de îmbunătățire a legislației şi a practicilor în domeniu.

1. Raport implementare Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Fiecare instituție sau autoritate publică întocmește anual, prin structurile de informare şi relații publice, un raport privind accesul la informațiile de interes public. Raportul elaborat după modelul prevăzut în anexa nr. 10 la H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, este adresat conducătorului autorității sau instituției publice respective şi se publică conform prevederilor legale.

Până la data de 15 mai, ministerele, celelalte autorități ale administrației publice centrale și instituțiile prefectului transmit la Secretariatul General al Guvernului rapoartele de implementare, transpuse în modelul de mai jos.

Pentru a veni în sprijinul instituțiilor și autorităților publice, Secretariatul General al Guvernului (SGG) pune la depoziția acestora modelul raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, ce va fi completat ce va fi completat și transmis către SGG în format electronic.

MODEL RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII nr. 544/2001

Legislație:

 1. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 2. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/34417

2. Raport implementare Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Anual, autoritățile administrației publice întocmesc și fac public un raport privind transparența decizională, care cuprinde elementele prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și în H.G. nr. 831/ 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Raportul anual privind transparența decizională este publicat în site-ul propriu al autorității, afișat la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului sau prezentat în ședință publică.

Până la data de 15 mai, ministerele, celelalte autorități ale administrației publice centrale și instituțiile prefectului transmit la Secretariatul General al Guvernului rapoartele privind transparența decizională conform modelului de mai jos.

MODEL RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE

Legislație:

 1. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571
 2. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256871
Rezultatele activităților de monitorizare și evaluare
 1. 2023
 2. Gradele de conformare față de standardele de afișare din oficiu a informațiilor de interes public, rezultate în urma procesului de monitorizare realizat în anul 2023:
  Ministere.xlsx
  Instituții aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerelor.xlsx
  Instituții autonome.xlsx
  Instituții ale prefectului.xlsx
  Consilii județene.xlsx
  Primării de municipii și orașe.xlsx

  *Notă: Analiza rezultatelor procesului de monitorizare a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu privire la afișarea din oficiu standardizată a informațiilor de interes public în perioada 2022 – 2023 (.pdf) (.docx)

 1. 2022
 2. Gradele de conformare față de standardele de afișare din oficiu a informațiilor de interes public, rezultate în urma procesului de monitorizare realizat în perioada iunie-iulie 2022:
  Ministere.xlsx
  Instituții aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerelor.xlsx
  Instituții autonome.xlsx
  Instituții ale prefectului.xlsx
  Consilii județene.xlsx
  Primării de orașe și municipii (agregat pe județ).xlsx
  Primării de orașe și municipii (individual).xlsx

  *Notă: În perioada 2018-2021, procesul de monitorizare a urmărit conformarea față de standardul de afișare din oficiu a informațiilor de interes cuprins în Strategia Națională Anticorupție 2016-2021.

  Începând cu anul 2022, procesul de monitorizare urmărește conformarea față de noul standard de afișare din oficiu a informațiilor de interes public cuprins în Anexa nr. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, coroborat cu Anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 830/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

  2021

  Gradele de conformare față de standardele de afișare din oficiu a informațiilor de interes public, rezultate în urma procesului de monitorizare realizat în perioada iulie – decembrie 2021:

  Ministere.xlsx
  Instituții aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerelor.xlsx
  Instituții autonome.xlsx
  Instituții ale prefectului.xlsx
  Consilii județene.xlsx
  Primării de orașe și municipii (agregat pe județ).xlsx

  2019-2021

  Gradele de conformare față de standardele de afișare din oficiu a informațiilor de interes public, rezultate în urma procesului de monitorizare realizat în perioada iulie 2019 – iulie 2021:

  Ministere.xlsx
  Instituții aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerelor.xlsx
  Instituții autonome.xlsx
  Instituții ale prefectului.xlsx
  Consilii județene.xlsx
  Primării de orașe și municipii (agregat pe județ).xlsx

  2017-2018

  Analiza rezultatelor procesului de monitorizare a autorităților și instituțiilor publice cu privire la afișarea din oficiu standardizată a informațiilor de interes public în perioada 2017 – 2018

  Analiza rezultate monitorizari(.docx)

  Analiza rezultate monitorizari(.pdf)

 1.  .docx.pdf
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
Sari la conținut