Instrumentul pentru Asistență Tehnică (TSI)

Descriere pe scurt

Direcția Coordonare Politici și Implementare Proiecte, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, deține calitatea de Autoritate Coordonatoare și punct național de contact pentru DG REFORM şi implementează, începând din anul 2017,  Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale (PSRS), devenit ulterior TSI.

Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale al Comisiei Europene, devenit Instrumentul pentru Asistență Tehnică (TSI) în 2021, oferă sprijin țărilor  membre ale Uniunii Europene (UE) în

  • elaborarea, dezvoltarea și implementarea reformelor
  • pregătirea, modificarea, implementarea și revizuirea planurilor de redresare și de reziliență

Domeniul în cifre

Proiecte

Pentru anul 2023, autoritățile române au depus un număr de 35 de proiecte, din care au fost selectate 11 în valoare de 5.509.500 euro și alte 4 multi-country, în cadrul cărora România este partener al altor state europene, totalizând 355.626 euro – buget aferent țării noastre.

 Legislație

  • Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin ethnic

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R0240

  • Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea şi atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (art. 3 alin. (1) pct. 4 litera k)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223115

Contact

Arhivă

  • Broșură TSI 2021

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2016/04/TSI_Country-fiche_Romania-V1_RO.pdf

Sari la conținut