Unitatea de coordonare a reformelor și investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (UCRI)

Descriere pe scurt:

Unitatea de coordonare a reformelor și investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (UCRI) asigură coordonarea activităților privind reformele prevăzute în PNRR la nivelul instituției, în baza acordului de finanțare încheiat între SGG şi MIPE.      

Principalele funcții ale UCRI sunt următoarele:

 • monitorizarea stadiului îndeplinirii jaloanelor și țintelor aferente reformelor prevăzute a fi implementate de SGG;
 • raportarea către Coordonatorul Național – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la stadiul implementării reformelor;
 • centralizarea informațiilor, raportare tehnică și financiară în cadrul acordurilor de finanțare către Coordonatorul Național;
 • actualizarea stadiului reformelor în platforma e-SMC (sistemul informatic de management al PNRR);
 • monitorizarea și verificarea elementelor de vizibilitate și a procesului de comunicare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a PNRR.

Domeniul în cifre:

11 Jaloane și 10 Ținte la nivelul DCPP

https://sgg.gov.ro/1/jaloanetinte-si-investitii-asumate-de-sgg-prin-pnnr/

Legislație:

 • Ordinul SGG nr. 591/20.05.2022 privind constituirea Unității de coordonare a reformelor și investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249165

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229799

 • Hotărârea nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/251668

 • Hotărârea Guvernului 247 din 23 februarie 2022 privind organizarea și funcționarea Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României;

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/251884

 • HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260349

Contact:

pnrr.coordonare@gov.ro

 

Sari la conținut