Unitatea de implementare și monitorizare a reformelor și investițiilor din PNRR aferente DCPP

Descriere pe scurt:

Unitatea de implementare și monitorizare a reformelor și investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență la nivelul Secretariatului General al Guvernului analizează stadiul implementării țintelor și jaloanelor reformelor și propune programul de activități pentru perioada următoare, conform graficelor Gant.

Direcția Coordonare Politici și Implementare Proiecte coordonează și implementează reformele și/sau investițiile aflate în aria de responsabilitate a Secretariatului General al Guvernului, prevăzute în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, în următoarele domenii: evaluarea impactului politicilor publice și reglementărilor, management strategic, planificare strategică, schimbări climatice.

Principalele atribuții specifice Direcția Coordonare Politici și Implementare Proiecte în cadrul PNRR sunt următoarele:

  • Asigură operaționalizarea unei structuri la Centrul Guvernului care să asigure implementarea unui mecanism eficace de control al calității în materie de reglementare;
  • Asigură operaționalizarea unui nou sistem de gestionare strategică și de planificare strategică la nivelul ministerelor;
  • Contribuie la creșterea gradului de predictibilitate a actului de guvernare prin implementarea Planul Anual de Lucru al Guvernului – PALG;
  • Asigură întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrată și coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile.

Domeniul în cifre:

Direcția Coordonare Politici și Implementare Proiecte are în implementare un număr de 6 jaloane şi ţinte din cele 21 de jaloane/ţinte aferente SGG, respectiv:

  • J 401 Intrarea în vigoare a metodologiilor și a procedurilor de îmbunătățire a raționamentului în materie de politici publice și a planificării și simplificării administrative
  • J 402 Un nou sistem de gestionare strategică și de planificare strategică este operațional în toate ministerele
  • T 403 Minimum trei ministere care au planificat și implementat bugetarea pe programe
  • J 404 Intrarea în vigoare a unui act legislativ de operaționalizare a unei structuri care să asigure implementarea unui mecanism eficace de control al calității în materie de reglementare
  • T 409 Cel puțin 50 % din inițiativele legislative propuse, incluse în Planul anual de lucru al Guvernului, aprobate în termenul stabilit.
  • J 413 Operaționalizarea unui comitet interinstituțional privind schimbările climatice

Sumar Jaloane, ținte și investiții asumate de SGG prin Planul Național de Redresare și Reziliență – https://sgg.gov.ro/1/jaloanetinte-si-investitii-asumate-de-sgg-prin-pnnr/

Contact:

pnrr.implementare@gov.ro

Documente

Manual de identitate vizuală PNRR – https://sgg.gov.ro/1/manual-de-identitate-vizuala-pnnr/

Sari la conținut