Anunt

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului solicită publicarea anunțului privind organizarea concursului pentru unui post contractual de execuție vacant de consilier IA la Direcția pentru strategii guvernamentale-Serviciul transparență instituțională comunicare publică și promovare strategii guvernamentale.

Anexăm textul anunțului de concurs:

„Secretariatul General al Guvernului organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de consilier IA la Direcția pentru strategii guvernamentale – Serviciul transparență instituțională comunicare publică și promovare strategii guvernamentale în data de 10.09.2019, ora 10.00, proba scrisă, iar proba de interviu urmând a fi stabilită și comunicată ulterior, cu încadrarea în termenul legal, la sediul din Piaţa Victoriei nr.1, sector 1, Bucureşti.

  Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: sociologie, psihologie.
 • vechime în specialitate: minim 6 ani.

Condiţii generale: conform art. 3 din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se pot depune la sediul instituţiei în perioada 21.08.2019-03.09.2019.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Secretariatului General al Guvernului P-ța. Victoriei nr.1, sector 1, la nr. de telefon : 021/314 34 00/int 1167 –  doamna  Slav Adriana şi pe site-ul instituției la adresa https://sgg.gov.ro/new/category/posturi/.”

 

Bibliografie generală pentru consilier IA:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență nr 57/2019 privind Codul administrativ;
 3. Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
 4. Hotărârea de Guvern nr. 195 din 3 aprilie 2019 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea si atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Bibliografie specifică pentru consilier IA:

 1. Legea nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul;
 2. Programul operațional capacitate administrativă POCA (versiunea revizuită 2.0) – http://www.poca.ro/cadru-strategic/prezentare-poca-2014-2020/;
 3. Planul de comunicare, Thierry Libaert, 2009, Editura Polirom;
 4. Metodologia cercetării sociologice, metode cantitative și calitative, Septimiu Chelcea, 2001, Editura Economică.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support