Anunț

”În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului organizează concurs pentru ocuparea unui  post contractual vacant de Consilier II – Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului – Birou procesare și analiză fond arhivistic.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei nr. 1 sector 1 București:

 1. proba scrisă în data de 24 august 2018, ora 10.00
 2. proba interviu urmând a fi stabilită și comunicată ulterior în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţii generale pentru ocuparea postului:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice (drept);
 2. vechime în specialitate juridică- minim 6 luni.

 

Condiţii generale: conform art. 3 din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicată;
 5. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr.21/2017 privind organizarea, funcționarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la sediul Secretariatului General al Guvernului din P-ța. Victoriei nr.1, sector 1 (Palatul Victoria, intrarea C din str. Paris) în perioada 30.07.2018-10.08.2018.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Secretariatului General al Guvernului P-ța. Victoriei nr.1, sector 1, la nr. de telefon : 021/314 34 00/int 1380 –  doamna Laurenția Justina Șuțu şi pe pagina web www.gov.ro.”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support