Anunt

Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea a patru posturi contractuale de execuție vacante de consilier IA, consilier I și consilier II din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția Comunicare și Relații cu Presa

Afişat astăzi, 19.07.2019, ora :15.00 la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Având în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcție Punctajul probei interviu Rezultatul probei scrise
1 Șovagău Costin Florentin Consilier IA 100 ADMIS
2 Nicola Lucian Consilier I 70 ADMIS
3 Pîclișan Adrian Consilier II 100 ADMIS
4 Bădoiu Radu Florin Consilier IA 100 ADMIS

 

Contestaţiile se pot depune în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor probei interviu, la secretarul comisiei.

 

 

Secretar comisie de concurs,  

Adriana Slav

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support