Anunț

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Serviciul Coordonare Instituții

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului de înscriere
1 Adlah Zuhur ADMIS
2 Balog Cătălin-Iulian RESPINS Neîndeplinire condiție specifică de studii, conf. art 6 alin.1 lit. c) din HG 286/2011
3 Ionete Anca-Ioana ADMIS

 

Candidații declarați “admis” vor susţine în data de 29.07.2019 la ora  10:00 – proba scrisă  la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Cristina Alexandru.

Afișat azi, 22.07.2019, ora 15.00 la sediul Secretariatului General al Guvernului.

 

Secretar comisie de concurs :

Cristina Alexandru

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support