ANUNȚ privind implementarea proiectului: ”Zero birocrație – mecanism integrat de identificare și simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni” cod SMIS 116994/SIPOCA 399

Începând cu data de 16 mai 2018, Secretariatul general al Guvernului (SGG), în calitate de beneficiar, implementează pentru o perioadă de 26 de luni, proiectul: ”Zero birocrație – mecanism integrat de identificare și simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni”– cod SIPOCA 399.

Proiectul dispune de un buget în valoare totală de 7,823,092.92 lei, din care valoarea eligibilă este de 7,823,092.92 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea Europeană reprezintă 6.570.135,63 (83,9838629%), iar restul de 1.252.957,29 (16,01613715%) fiind contribuția beneficiarului.

Obiectivul proiectului este acela de reducere a birocrației și de simplificare a procedurilor pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni prin sintetizarea concluziilor analizelor elaborate până în prezent de către Secretariatul General al Guvernului (SGG) și nu numai. De asemenea, prin dezvoltarea de noi instrumente metodologice de măsurare și reducere a birocrației și pilotarea lor în cadrul a cinci instituții centrale selectate dintre MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, se vor orienta mai bine serviciile publice furnizate către cetățean și mediul de afaceri și se va asigura digitalizarea lor prin intermediul unei interfețe tip ghiseu unic. Prin identificarea și solutionarea elementelor birocratice din cadrul proceselor aferente serviciilor publice analizate, activitățile proiectului vor contribui la optimizarea proceselor decizionale adresate cetățenilor și mediului de afaceri.

Fondurile proiectului, alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa prioritară – 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivului specific – 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP,  aferent exercițiului financiar al UE 2014-2020, urmează să fie investite în direcția realizării următoarelor obiective specifice:

·         Definirea contextului de acțiune prin realizarea a 1 document de analiză a serviciilor cu impact birocratic semnificativ asupra cetățenilor și a 1 document de analiză pentru mediul de afaceri, altele decât cele arondate evenimentelor de viata, selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS.

·         Dezvoltarea unui pachet de instrumente metodologice noi de măsurare și reducere a birocrației pentru mediul de afaceri.

·         Realizarea unui mecanism de simplificare a sarcinilor administrative adresate cetățenilor și a unui mecanism de simplificare pentru mediul de afaceri, pentru aproximativ 5 servicii publice pentru cetățeni și 5 pentru mediul de afaceri, selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, cu accent pe soluții cu referire la procesele de înregistrare-schimb de date-instrumentare dosare-plăți.

·         Definirea unui mecanism pentru mediul de afaceri și a unuia pentru cetățeni,cu privire la operaționalizarea serviciilor selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, prin digitalizarea acestora prin intermediul unei interfețe unice (ghișeu unic).

·         Operaționalizarea prin 3 proiecte pilot a instrumentelor metodologice de măsurare și reducere a birocrației, inclusiv bazele de date și rezultatele cantitative.

·         Simplificarea și sistematizarea legislației care reglementează procedura de furnizare a serviciilor selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, prin 3 acte normative sistematizate și adoptate pentru cele trei proiecte pilot.

·         Imbunătățirea cunoștințelor personalului din cadrul MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS și SGG prin organizarea a 4 sesiuni de training, 4 ateliere de lucru, 1 program de asistență ”on the job” și a 2 vizite de studiu.

Prin proiect ne propunem atingerea următoarelor rezultate:

Rezultatul de proiect 1: Un document de analiză a serviciilor publice cu impact birocratic semnificativ asupra mediului de afaceri, altele decât cele arondate evenimentelor de viață, selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS;

Rezultatul de proiect 2: Un pachet instrumente metodologice noi de măsurare și reducere a birocrației: a) Burden hunting, b) Ghilotina reglementărilor, c) Metodologia de măsurare și reducere a “costurilor de conformare”;

Rezultatul de proiect 3: Un mecanism integrat de simplificare a sarcinilor administrative pentru aproximativ 5 servicii publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, identificate a avea cel mai mare impact birocratic, cu accent pe soluții cu referire la procesele de înregistrare-schimb de date-instrumentare dosare-plăți;

Rezultatul de proiect  4: Un mecanism definit în vederea operaționalizării noilor servicii publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, digitalizate prin intermediul unei interfețe unice (”ghișeu unic”): a) Definirea unui mecanism; b) Operaționalizarea prin intermediul unei interfețe unice a noilor servicii publice digitalizate și integrarea acestor servicii cu alte instrumente similare (serviciile aferente evenimentelor de viață, cloud guvernamental etc);

Rezultatul de proiect 5: Document de analiză a serviciilor publice cu impact birocratic semnificativ asupra cetățenilor, altele decât cele arondate evenimentelor de viață, selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS. Prin acest rezultat se urmărește: a) Realizarea analizei serviciilor publice cu impact birocratic semnificativ pentru cetățeni; b) Selectarea unui număr de aproximativ 5 servicii publice din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, altele decât cele arondate evenimentelor de viață;

Rezultatul de proiect 6: Mecanism integrat de simplificare a sarcinilor administrative pentru aproximativ 5 servicii publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, identificate a avea cel mai mare impact birocratic, cu accent pe soluții cu referire la procesele de înregistrarea-schimb de date-instrumentare dosare-plăți;

Rezultatul de proiect 7: Mecanism definit în vederea operaționalizării noilor servicii publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, digitalizate prin intermediul unei interfețe unice(”ghișeu unic”);

Rezultatul de proiect 8: Trei proiecte pilot de operaționalizare a instrumentelor metodologice de măsurare și reducere a birocrației, inclusiv bazele de date și rezultatele cantitative, obținute cu rol de suport decizional pentru simplificare și de benchmarking;

Rezultatul de proiect 9: Câte un act normativ sistematizat și adoptat, pentru fiecare dintre cele trei proiecte pilot de operaționalizare a instrumentelor metodologice de măsurare și reducere a birocrației pentru serviciile publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS;

Rezultatul de proiect 10: Activități de diseminare a instrumentelor și metodologiilor rezultate din proiect.

ANUNT Implementare proiect ”Zero birocrație – mecanism integrat de identificare și simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni”- cod SIPOCA 399 (pdf)

 

Persoana de contact:

Ionuț Pavel – manager de proiect

e-mail: ionut.pavel@gov.ro, Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1, Bucureşti

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support