Anunţuri

In temeiul art.7, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Secretariatul General al Guvernului aduce la cunostinta publicului textul urmatoarelor proiecte:

30.10.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre a Guvernului privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România

Publicat la data 30.10.2019, aflat în dezbatere până la data de 08.11.2019

Hotărâre a Guvernului ( pdf in atasament )

Nota de fundamentare ( pdf in atasament )

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Dan Raneti   dan.raneti@gov.ro

 

19.08.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei non-profit Radio Free Europe /Radio Liberty, INC

 Publicat la data 19.08.2019, aflat în dezbatere până la data de 29.09.2019

Hotărâre a Guvernului  (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Camelia Corduneanu   camelia.corduneanu@gov.ro

 

24.04.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a 18 perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

 Publicat la data 24.04.2019, aflat în dezbatere până la data de 04.05.2019

Hotărâre a Guvernului  (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Florina Sora   florina.sora@namr.ro

 

23.04.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă

 Publicat la data 23.04.2019, aflat în dezbatere până la data de 03.05.2019

Hotărâre a Guvernului + Anexa (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Stelian Matei   stelian.matei@gov.ro

04.04.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 Publicat la data 04.04.2019, aflat în dezbatere până la data de 14.04.2019

Lege (pdf in atasament)

Expunere de motive (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Haralambie Carmen   carmen.haralambie@gov.ro

23.01.2019

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre  privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2019, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare

 Publicat la data 23.01.2019, aflat în dezbatere până la data de 02.02.2018

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact:  Chiripuș Dana   dana.chiripus@gov.ro

 

22.10.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre  privind aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

 Publicat la data 22.10.2018, aflat în dezbatere până la data de 01.11.2018

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Anexa (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

26.07.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d)  din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

 Publicat la data 26.07.2018, aflat în dezbatere până la data de 06.08.2018

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

12.06.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Publicat la data 12.06.2018, aflat în dezbatere până la data de 22.06.2018

Hotărâre (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Ion Ghizdeanu , Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză  prognoza@cnp.ro  ,  prognoza_cnp@yahoo.com

 

06.06.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Ordonanță de urgență a Guvernului privind implementarea programului  “INVESTEŞTE ÎN TINE”

Publicat la data 06.06.2018, aflat în dezbatere până la data de 13.06.2018

Ordonanță de urgență (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Ion Ghizdeanu , Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză  prognoza@cnp.ro  ,  prognoza_cnp@yahoo.com

 

20.04.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Lege  privind privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung “România 2040”

Publicat la data 20.04.2018, aflat în dezbatere până la data de 30.04.2018

Lege (pdf în atașament)

Expunere de motive (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Ion Ghizdeanu , Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză  prognoza@cnp.ro  ,  prognoza_cnp@yahoo.com

 

20.04.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Ordonanță de urgență a Guvernului privind parteneriatul public-privat 

Publicat la data 20.04.2018, aflat în dezbatere până la data de 30.04.2018

Ordonanță de urgență Guvernului (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Ion Ghizdeanu , Președinte Comisia Națională de Strategie și Prognoză  prognoza@cnp.ro  ,  prognoza_cnp@yahoo.com

 

19.03.2018

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre a Guvernului privind constituirea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

Publicat la data 19.03.2018, aflat în dezbatere până la data de 29.03.2018

Hotărâre a Guvernului (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

 

06.12.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 Publicat la data 06.12.2017, aflat în dezbatere până la data de 16.12.2017

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Anexa  (pdf in atasament)

 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Claudia Panait claudia.panait@gov.ro

 

20.11.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

Publicat la data 20.11.2017, aflat în dezbatere până la data de 24.11.2017

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 5 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Dănuț Nancu danut.nancu@gov.ro

 

13.11.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planurilor Strategice Instituționale la nivelul instituțiilor administrației publice centrale

 Publicat la data 13.11.2017, aflat în dezbatere până la data de 23.11.2017

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Anexa 1 (pdf in atasament)

Anexa 2 (pdf in atasament)

Anexa 3 (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Dănuț Nancu danut.nancu@gov.ro

 

09.10.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a

la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro

Persoană de contact:George Suciu george.surugiu@gov.ro


20.09.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

 Publicat la data 20.09.2017, aflat în dezbatere până la data de 30.09.2016

Hotărâre a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

21.08.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

 Publicat la data 21.08.2017, aflat în dezbatere până la data de 01.09.2016

Lege (pdf in atasament)

Expunere de motive (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoane de contact: Consilier de stat Marius Nica: e-mail marius.nica@gov.ro, Consilier de stat Cosmin Ghiță: e-mail cosmin.ghita@gov.ro

 

10.07.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

 Publicat la data 10.07.2017, aflat în dezbatere până la data de 20.07.2016

Ordonanță a Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

10.07.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

Ordonanță a Guvernului privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale

 Publicat la data 10.07.2017, aflat în dezbatere până la data de 20.07.2016

Ordonanță a Guvernului (pdf în atașament)

Nota de fundamentare (pdf în atașament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Tifin Veronica veronica.tifin@gov.ro

 

27.06.2017

Anunț privind lansarea în dezbatere publică:

 Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1076/2014pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020

 

Publicat la data 27.06.2017, aflat în dezbatere până la data de 07.07.2016

Hotărârea Guvernului (pdf in atasament)

Nota de fundamentare (pdf in atasament)

Anexa 2 (pdf in atasament)

Anexa 3 (pdf in atasament)

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Persoană de contact: Medana Mihuța medana.mihuta@gov.roPage Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support