BIROU INSPECȚIE

Biroul Inspecție are următoarele atribuţii:
• Exercită controlul şi urmăreşte verificarea activităţii economico-financiare şi de resurse umane în cadrul, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii;
• Exercită control intern, operativ sau tematic la ordinul Secretarului General al Guvernului, cu privire la modul de realizare a sarcinilor stabilite prin actele de control;
• Elaborează Planul anual de control şi îl supune spre aprobare Secretarului General al Guvernului;
• Elaborează tematica şi obiectivele de control;
• Redactează rapoarte de control, procese-verbale, sinteze şi informări, după caz şi le supune spre aprobare Secretarului General al Guvernului;
• Elaborează norme şi proceduri proprii privind activitatea de control;
• Redactează adrese către alte entităţi;
• Propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează Secretarului General al Guvernului;
• Întocmeşte adresele de valorificare a rezultatelor controalelor efectuate;
• Monitorizează aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin rapoartele de control de către entităţile controlate;
• Elaborează raportul anual al activităţii de control, care cuprinde principalele constatări şi propuneri de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia controalelor.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support