Concurs pentru ocuparea a patru posturi de experți de natură contractuală, în afara organigramei în cadrul proiectului: “România Durabilă” – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613/ mySMIS 127545

ANUNȚ Secretariatul General al Guvernului organizează concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinată, în condițiile art. 16 alin. (10) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile din cadrul structurilor Aparatului de lucru al Guvernului pentru care Secretariatul General al Guvernului are calitatatea de angajator, aprobat prin Ordinul SGG nr. 853/19.08.2019, pentru

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă

Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctajul probei scrise Punctajul interviului Punctajul final Rezultatul final 1. Itulescu Denisa Elena Consilier superior (științe administrative/ științe juridice) 68 61.33 129.33 ADMIS 2. Catană Paraschiva   Consilier superior (științe economice) 74 63.33 137.33 ADMIS   Afișat azi, 03.12.2019, ora 10.30 la sediul Secretariatului General al Guvernului. Secretar comisie de concurs Adriana Romanowski

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă – Birou

Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Punctajul probei scrise Punctajul interviului Punctajul final Rezultatul final 1.  Deak Ștefania-Elena 89   87,66   176,66   ADMIS   Afișat azi, 29.11.2019, ora 17.00 la sediul Secretariatului General al Guvernului.   Secretar comisie de concurs Adriana Romanowski

Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă – Birou

Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă – Birou În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate: Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctaj probă scrisa Rezultatul probei scrise 1.  Deak Ștefania-Elena Consilier superior 87,66

Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă

În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate: Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctaj interviu Rezultatul interviului 1.  Itulescu Denisa Elena Consilier superior (științe administrative/ științe juridice) 61.33   ADMIS 2.  Catană Paraschiva   Consilier superior (științe economice) 63.33 ADMIS     Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen

Rezultatul contestației formulate după proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă Multumim

În conformitate cu prevederile art. 67 din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor, comunică următoarele rezultate: Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctaj probă scrisa Rezultatul probei scrise 1.  Răcaru Gabriela Cristina Consilier superior 38,50 RESPINS conform art. 66 lit. b) din H.G. 611/2008, modificată și completată   Candidații declarați “admis” vor susţine în data de 29.11.2019 la ora 11:00 –

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă – Birou

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă – Birou În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate: Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctaj probă scrisa Rezultatul probei scrise 1.  Deak Ștefania-Elena Consilier superior

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate: Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctaj probă scrisa Rezultatul

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de consilier II din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția comunicare și relații cu presa

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcție Punctajul final al concursului Rezultatul final 1 Boleac Mihaela Alexandra   Consilier II 85,49 ADMIS 2 Anton Laura Ștefania 78,50 ADMIS 3 Moroianu Nicoleta 70,83 ADMIS 4 Țencaliuc Elena Laura 58,16 ADMIS   Conform art. 30 alin.(4) din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Corpului de Control al Primului-ministru

Afişat astăzi, 21.11.2019, ora 16.15, la sediul Secretariatului General al Guvernului Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate la proba interviu a examenului:   Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul interviului Rezultatul interviului   1 PĂUN MARCELICA   92,34 puncte   ADMIS   Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult  24 de ore de la

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support