Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 17.01.2019

  I PROIECTE DE HOTĂRÂRI – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale ”Conducta Ţărmul Mării Negre -Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră” HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Taratukhin Andrey” HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Valchar Radim” HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova,

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 09.01.2019

I PROIECTE DE LEGI – PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) LG EM II PROIECTE DE HOTĂRÂRI – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 28.12.2018

– PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Deciziei Consiliului (EU, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 2018 LEGE EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0854 Fălticeni

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 21.12.2018

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei HG + NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei HG + NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 20.12.2018

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii OUG + NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional OUG + ANEXA NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 13.12.2018

  – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medicosocială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară NF+HG – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea alineatului (4) al articolului 84 din anexa 2 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 07.12.2018

  – PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă LG EM – PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe LG EM – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene OUG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii OUG+ANEXA NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.11.2018

  – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind implementarea programului guvernamental ”gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar” OUG NF – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 2018, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie-Ziua Naţională a României HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Societăţii Naţionale ”Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA ”S.A., completarea art.3 din Hotărârea de

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019,2020 şi 2021, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile  din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale Notă Fundamentare proiect HG limite PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora HG priv trecerea în dom. privat a unor

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 15.11.2018

– PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Codului aerian al României LG EM – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 OUG  NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale de Investiţii şi în Consiliul Băncii

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support