Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 18.04.2019

– PROIECT DE LEGE  privind activitatea de emitere de monedă electronică LG EM – PROIECT DE LEGE privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative LG EM – PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice LG EM – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative OUG NF – PROIECT DEORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii,

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 10.04.2019

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centura de ocolire Craiova -varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6” HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146”, judeţul Botoşani HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 03.04.2019

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi, la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului între Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.03.2019

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională “Apele Române” OUG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia HG NF NEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 19.03.2019

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 12.03.2019

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 LG EM – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2018 LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 9

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 05.03.2019

– PROIECT DE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă NF+HG ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei Româno-Germane de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu-Arad ca fiind de utilitate publică HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului pulberii

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 27.02.2019

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor HG+NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2019 HG+ANEXE NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis,

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 19.02.2019

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Criteriilor şi a procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră HG NF ANEXA 1 ANEXA 2 – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2019 către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-OCDE, în vederea finanţării proiectului ”Sistemul Comun de Transmitere a datelor” ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul Comun de Raportare al OCDE HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 15.02.2019

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ”Prof.dr.G.K. Constantinescu” HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională “Nuclearelectrica” S.A. Sucursala ”CNE Cernavodă”- Unitatea nr.1 şi Unitatea nr.2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă” HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support