Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 12.06.2019

– PROIECT DE LEGE pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri LG EM – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide OUG+NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I:

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 03.06.2019

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.6 alin. (1) lit.b) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.548/2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 30.05.2019

– PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte LG EM – PROIECT DE LEGE privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului –

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23.05.2019

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, Tokyo EM LEGE – PROIECT DE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţe proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 14.05.2019

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ”Prof.dr.G.K. Constantinescu” HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrat sub nr. MFP 34391 HG+ANEXA NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.05.2019

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018 LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă NF+HG ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă HG+ANEXA NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială Uzina

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 24.04.2019

– PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Protocolului deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.11(5) alin.(1) lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor LG EM

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 18.04.2019

– PROIECT DE LEGE  privind activitatea de emitere de monedă electronică LG EM – PROIECT DE LEGE privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative LG EM – PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice LG EM – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative OUG NF – PROIECT DEORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii,

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 10.04.2019

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centura de ocolire Craiova -varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6” HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146”, judeţul Botoşani HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 03.04.2019

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi, la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului între Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support