Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 30.12.2019

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Consiliul Legislativ, precum şi termenele de clasificare aferente acestora HG+ANEXA NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listelor cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei, precum şi de unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora HG NF ANEXE – PROIECT

03 iunie Rezultat selectie dosare

Rezultatul probei de selecție a dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de consilier debutant și consilier IA din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția Protocol și Relații Internaționale   În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 30.05.2019

– PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte LG EM – PROIECT DE LEGE privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului –

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23.05.2019

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, Tokyo EM LEGE – PROIECT DE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţe proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 14.05.2019

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ”Prof.dr.G.K. Constantinescu” HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrat sub nr. MFP 34391 HG+ANEXA NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 08.05.2019

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018 LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă NF+HG ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă HG+ANEXA NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială Uzina

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support