Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 24.04.2019

– PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Protocolului deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.11(5) alin.(1) lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor LG EM

Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice din cadrul Aparatul de lucru al Guvernului si SGG – 31.03.2019 (pdf ) Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice din cadrul Aparatul de lucru al Guvernului si SGG – 30.09.2018 (pdf /docx ) Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice din cadrul Aparatul de lucru al Guvernului si SGG la data de 30.03.2018* (.pdf /.doc) Lista funcțiilor care intră în categoria

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 18.04.2019

– PROIECT DE LEGE  privind activitatea de emitere de monedă electronică LG EM – PROIECT DE LEGE privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative LG EM – PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice LG EM – PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative OUG NF – PROIECT DEORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii,

Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier debutant din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului- Serviciul Pregătire Ședințe ale Guvernului, din data de 12.04.2019

Rezultatul interviului  la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier debutant din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului- Serviciul Pregătire Ședințe ale Guvernului din data de 12.04.2019 Afişat astăzi, 12.04.2019, ora 13:00 la sediul Secretariatului General al Guvernului. Având în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 10.04.2019

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centura de ocolire Craiova -varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6” HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146”, judeţul Botoşani HG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 03.04.2019

– PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi, la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului între Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 29.03.2019

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională “Apele Române” OUG NF ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia HG NF NEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 19.03.2019

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 12.03.2019

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 LG EM – PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2018 LG EM – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 9

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 05.03.2019

– PROIECT DE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul OUG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă NF+HG ANEXA – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei Româno-Germane de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu-Arad ca fiind de utilitate publică HG NF – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului pulberii

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support