SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Serviciul audit public intern contribuie la realizarea atribuţiei Secretariatului General al Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv activităţii de audit public intern reglementată prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.

 Serviciul audit public intern îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează propriile norme metodologice, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
 2. b) avizează Normele privind exercitarea activităţii de audit public intern pentru entităţile publice subordonate, aflate în coordonare, finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sau aflate sub autoritatea acestuia, care au organizate structuri proprii de audit public intern;
 3. c) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 4. d) efectuează misiuni de audit public intern pentru:
 5. activităţile desfăşurate în cadrul Secretariatului General al Guvernului – activitate proprie;
 6. activităţile desfăşurate în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia structurilor cu personalitate juridică care au organizate propriile compartimente de audit public intern;
 7. activităţile desfăşurate de entităţile publice subordonate, aflate în coordonare, finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sau aflate sub autoritatea acestuia care nu au organizate compartimente de audit public intern;
 8. e) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare, finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sau aflate sub autoritatea acestuia şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză.
 9. f) evaluează, cu ocazia efectuării activităţii de audit public intern, transparenţa, legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea sistemelor de management financiar şi control ale Secretariatului General al Guvernului;
 10. g) verifică modul de formare şi utilizare a fondurilor publice, precum şi administrarea patrimoniului public;
 11. h) auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
 12. angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
 13. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
 14. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
 15. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
 16. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
 17. alocarea creditelor bugetare;
 18. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 19. sistemul de luare a deciziilor;
 20. sistemele de conducere şi control,  precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 21. sistemele informatice.
 22. i) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 23. j) centralizează informările transmise de entităţile subordonate, aflate în coordonare, finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sau aflate sub autoritatea acestuia şi întocmeşte sinteze ale recomandărilor neînsuşite de conducătorii acestor entităţi si consecinţele neimplementării lor;
 24. k) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 25. l) transmite Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, la cererea acesteia, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit, desfăşurate atât la nivelul Secretariatului General al Guvernului cât şi la cel al entităţilor subordonate, aflate în coordonare, sub autoritatea, finanţate prin bugetul acestuia;
 26. m) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi sau prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii privind pregătirea profesională;
 27. n) raportează imediat secretarului general al Guvernului şi structurii de control intern abilitate despre orice iregularităţi sau posibile prejudicii pe care le identifică;
 28. o) îşi suspendă misiunea de audit intern, cu acordul secretarului general al Guvernului, în situaţia identificării unor iregularităţi majore, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficiente);
 29. p) execută misiuni/activităţi de consiliere cu scopul de a îmbunătăţi administrarea instituţiei, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support