Sistemul de control intern managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.

Instrumentarul de control intern managerial poate fi clasificat în şase grupe mari: obiective; mijloace (resurse); sistem informaţional; organizare; proceduri; control.

 

MISIUNE

Direcţia de Control Intern managerial şi Relaţii Interinstituţionale (DCIMRI), are drept misiune implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul administraţiei publice centrale şi locale. 

ROL

 • Elaborarea şi implementarea politicii in domeniul sistemului de control intern managerial;
 • Coordonarea şi supravegherea prin activităţii de îndrumare metodologică;
 • Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul SGG.

ATRIBUTII

În realizarea funcţiilor sale, DCIMRI are următoarele atribuţii:  

 • Elaborează și actualizează strategia în domeniul controlului intern managerial;
 • Implementează și monitorizează aplicarea cerințelor generale și specifice controlului intern managerial în strategiile de la nivel național;
 • Inițiază și fundamentează propuneri pentru îmbunătățirea cadrului normativ privind Codul controlului intern managerial al entităților publice;
 • Elaborează și actualizează cadrul metodologic general privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 201/2016;
 • Elaborează și actualizează instrumente de lucru precum metodologii, ghiduri, manuale pentru aplicarea unitară a controlului intern managerial la nivelul entităților publice centrale și locale, pe baza bunei practici în domeniu;
 • Implementează şi gestionează programe finanţate din fonduri europene în domeniul controlului intern managerial;
 • Implementează Sistemul de Control Intern Managerial la nivelul Secretariatului General al Guvernului și asigură elaborarea raportărilor privind stadiului implementării și dezvoltării acestuia;
 • Asigură secretariatul Comisiei de Monitorizare (CM) la nivelul Secretariatului General al Guvernului.
 • Asigură secretariatul tehnic pentru procesul de management al riscurilor la nivelul Secretariatului General al Guvernului.
 • Elaborează Planul anual de activitate pentru efectuarea misiunilor de verificare și îndrumare metodologică privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în entităților publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special.
 • Desfășoară misiuni de verificare tematică și îndrumare metodologică privind modul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul entităților publice, conform Planului anual de activitate și Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al entităților publice, aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 201/2016.
 • Desfășoară misiuni de verificare operativă în domeniul sistemului de control intern managerial, dispuse de către Secretarul General al Guvernului.
 • Elaborează documentele în urma misiunilor de verificare și îndrumare metodologică și propune recomandări pentru remedierea disfuncționalităților constatate în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul entităților publice.
 • Analizează și centralizează raportările privind sistemul de control intern managerial de la ordonatorii principali de credite.
 • Elaborează și prezintă Guvernului Raportul anual privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul entităților publice, ordonatori principali de credite;
 • Implementează și gestionează platforma IT ”Sistem informatic integrat” destinată monitorizării sistemului de control intern managerial la nivelul Secretariatului General al Guvernului, rezultat al proiectului ”Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local – SIPOCA 34”;
 • Gestionează postarea și actualizarea informațiilor din secțiunea dedicată controlului intern managerial pe site-ul web respectiv pe pagina de intranet a Secretariatului General al Guvernului.
 • Inițiază activități de conștientizare și diseminare a sistemului de control intern managerial la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale.
 • Asigură asistență pentru interpretarea unitară a reglementărilor în domeniul sistemului de control intern managerial, prin elaborarea răspunsurilor la solicitări de puncte de vedere, scrisori, adrese, sesizări și petiții, înregistrate la nivelul Seceretariatului General al Guvernului și în cadrul direcției;
 • Participă la evenimente interne și internaționale având ca obiect controlul intern managerial.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support