Direcția administrativă

Atribuţii:

 • administrează şi gestionează mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în gestiunea Secretariatului General al Guvernului;
 • coordonează activitatea de repartizare a sălilor de şedinţă din imobilul „Palat Victoria”, având competenţa de a soluţiona cererile adresate în acest sens în baza ordinului nr.431/27.04.2005;
 • asigură urmărirea executării contractelor privind buna funcţionare a aparaturii auxiliare şi de deservire (fax-uri, copiatoare, aparate de climatizare, radio, TV, telefoane etc.), gestionează posturile telefonice şi întocmeşte documentaţia pentru instalarea, mutarea sau desfiinţarea acestora;
 • urmăreşte aducerea la îndeplinire de către Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala pentru Administrarea şi Întreţinerea Fondului Imobiliar a obligaţiilor ce îi revin în baza contractelor încheiate cu Secretariatul General al Guvernului şi având ca obiect fondul imobiliar aflat în folosinţa Secretariatului General al Guvernului şi a celorlalte structuri fără personalitate juridică din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru (întreţinere, asigurarea utilităţilor, menţinerea  curăţeniei, efectuarea reparaţiilor necesare, realizarea amenajărilor şi a compartimentărilor corespunzătoare etc.);
 • urmăreşte îndeplinirea de către Regia Autonomă  ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala de Transport „Bucureştii Noi” a obligaţiilor ce îi revin în baza contractelor încheiate cu Secretariatul General al Guvernului;
 • verifică şi validează facturile emise în vederea efectuării plăţilor pentru bunurile achiziţionate, respectiv serviciile prestate, în baza contractelor încheiate de Secretariatul General al Guvernului cu Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala de Transport „Bucureştii Noi”, cu furnizorii de servicii sau, după caz, cu societăţile de servicii de telefonie fixă şi/sau mobilă;
 • primeşte în gestiune, păstrează şi eliberează, în baza aprobării persoanelor abilitate, bunurile aflate în administrarea şi folosinţa Secretariatului General al Guvernului, precum şi pe cele ale structurilor fără personalitate juridică din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului Ministru;
 • coordonează operaţiunile de mutare ale unor bunuri cu prilejul reorganizărilor structurale sau interdepartamentale;
 • coordonează activitatea de eliberare a ecusoanelor de acces auto A şi C din incinta Palatului Victoria;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite de secretarul general al Guvernului sau secretarul de stat ce coordonează activitatea serviciului ori rezultate din reglementările legale în vigoare;
 • pune la dispoziţia compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului cu atribuţii în domeniul relaţiilor publice şi cu publicul, la solicitarea acestora, informaţii privind activitatea proprie, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support