Direcția juridică

Direcţia Juridică îndeplineşte, prin Serviciul juridic, următoarele atribuţii:

 • Urmăreşte, în cazul fiecărui proiect de act normativ transmis la Secretariatul General al Guvernului în vederea includerii pe agenda de lucru a Guvernului, asigurarea respectării prevederilor Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2009,. In acest sens:
  • verifică îndeplinirea condiţiilor de formă, respectarea normelor de tehnică legislativă, întocmind, dacă este cazul, o notă cuprinzând propuneri şi/sau observaţii;
  • verifică existența notei justificative (în cazul avizelor cu observații), precum și a tabelului comparativ și a tabelului de concordanță, după caz;
  • asigură finalizarea şi predarea la Direcţia Pregătire Şedinţe ale Guvernului a proiectelor de acte normative adoptate de Guvern, conform stenogramei ședinței;
  • întocmește adrese către inițiatori prin care se comunică aprobarea memorandumurilor în ședințele Guvernului;
  • întocmeşte note pentru repunerea actelor pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului în situaţiile prevăzute de Regulament;
  • participă la reuniunile de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului;
   • Întocmeşte notele pentru rectificarea sau republicarea actelor normative;
   • Întocmește adresele corespunzătoare în vederea îndeplinirii atribuțiilor Secretariatului General al Guvernului (SGG) stabilite prin Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
   • Întocmește adrese de rectificare/republicare către Consiliul Legislativ și Regia Autonomă „Monitorul Oficial” pentru actele normative inițiate de Secretariatul General al Guvernului;
   • Întocmește materialele necesare ca urmare a solicitărilor Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, referitoare la:
    • atribuiri/prelungiri contractelor pentru folosința locuințelor de serviciu, locuințelor, locurilor de parcare, spațiilor pentru desfășurarea activității;
    • vânzarea în rate a imobilelor, în conformitate cu dispozițiile OUG nr.101/2011;
    • încheierea unor contracte de asistență juridică, conform dispozițiilor art.I alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului         nr.26/2012;
    • puncte de vedere și note.

Direcţia Juridică îndeplineşte, prin Biroul acte normative, următoarele atribuţii:

 • Elaborează sau, după caz, participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate sau co-iniţiate de Secretariatul General al Guvernului (SGG) în domeniul său de activitate și al autorităţilor şi instituţiilor publice aflate în subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, respectiv a secretarului general al Guvernului sau finanțate prin bugetul SGG
 • Propune avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative și a altor documente inițiate de alte autorități publice;
 • Elaborează puncte de vedere cu privire la propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, incidente domeniului de activitate specific SGG, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul;
 • Formulează răspunsurile la interpelările şi întrebările care vizează activitatea SGG sau a instituţiilor aflate în subordinea Guvernului și coordonarea SGG sau Cancelariei Primului-Ministru adresate de către parlamentari atât secretarului general, cât şi primului-ministru;
 • Întocmește și/sau avizează proiecte de decizii ale primului-ministru în conformitate cu prevederile art.48-52 din Regulament;
 • Analizează îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor şi procedurii legale pentru eliberarea acordului pentru utilizarea în cadrul denumirii societăţilor comerciale/asociațiilor/fundațiilor a cuvintelor sau sintagmelor: “naţional, român, institut” şi/sau a derivatelor acestora ori a cuvintelor sau sintagmelor caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, potrivit prevederilor din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, și din Ordonanța Guvernului nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • Sprijină activitatea structurilor și cabinetelor demnitarilor din cadrul SGG și CPM prin elaborarea de puncte de vedere, note, informări de specialitate etc.
 • Pune la dispoziţia compartimentelor din structura SGG cu atribuţii în domeniul relaţiilor şi comunicării publice datele necesare pentru informarea în prealabil a persoanelor asupra proiectelor de acte normative care urmează a fi iniţiate de SGG;
 • Participă la întâlnirile organizate în vederea dezbaterii publice a proiectelor de acte normative iniţiate de SGG, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.52/2003, republicată.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support