Direcţia Specială

Atribuții:

 • urmăreşte asigurarea respectării procedurilor prevăzute în Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
 • participă la reuniunile pregătitoare în vederea armonizării şi corelării punctelor de vedere ale instituţiilor din sistemul securităţii naţionale, în legătură cu proiectele de acte normative care urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;
 • analizează, împreună cu Direcţia Juridică, şi formulează observaţii la proiectele de acte normative înaintate spre adoptare Guvernului, care privesc sau au legătură cu securitatea națională şi ţine evidenţa tuturor acestor proiecte;
 • participă, cu aprobarea secretarului general al Guvernului, la şedinţele de consultare inter-instituţională sau în cadrul consiliilor interministeriale destinate elaborării sau modificării actelor normative din domeniul securităţii naţionale;
 • participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de Secretariatul General al Guvernului care privesc sau au legătură cu securitatea naţională;
 • sprijină Direcţia juridică şi Direcţia Pregătire Ședinţe ale Guvernului pentru definitivarea proiectelor de acte normative aprobate în şedinţele de Guvern care vizează domeniul securității naționale;
 • analizează şi prezintă, prin secretarul general al Guvernului, Primului-Ministru, puncte de vedere referitoare la documentele ce urmează a fi prezentate, dezbătute şi/sau aprobate în şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, elaborate de către instituţiile din structura, ori aflate în subordinea Guvernului;
 • ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării trimise Primului-Ministru şi a sarcinilor rezultate din acestea care revin instituţiilor din structura sau subordinea Guvernului, urmăreşte termenele de îndeplinire stabilite şi, după caz, prezintă propuneri de soluţionare;
 • participă la soluţionarea petiţiilor adresate Secretariatului General al Guvernului care vizează domeniul securității naționale;
 • asigură activitățile de mobilizare şi evacuare la nivelul aparatului de lucru al Guvernului;
 • organizează şi coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, la nivelul Secretariatului General al Guvernului și al entităților din Aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordinul al secretarului general al Guvernului;
 • Asigură gestionarea informațiilor clasificate, naționale și NATO/UE pentru Secretariatul General al Guvernului și entitățile din Aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordinul al secretarului general al Guvernului;
 • asigură transmiterea şi recepţionarea mesajelor cifrate cu cifrul de stat cuprinzând informaţii clasificate între Guvern şi instituţiile aflate în subordinea ori coordonarea acestuia;
 • asigură activitatea de înregistrare, transcriere, verificare, certificare, arhivare şi consultare, în condiţiile legii, a tuturor stenogramelor şedinţelor Guvernului;
 • analizează periodic, împreună cu Serviciul de Protecţie şi Pază, măsurile privind securitatea obiectivului şi, după caz, avansează propuneri de creştere a gradului de securitate a obiectivului;

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support