ANUNȚURI

05.11 Achiziția de Servicii organizare evenimente Conferința de lansare în cadrul proiectului „România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” – cod SIPOCA 613, București, 3 decembrie 2019

 • Anuntul de participare (. pdf)
 • Caiet de sarcini (.docx)
 • Fisa de date (.docx)
 • Formulare (. docx)
 • Model contract (. docx)

21.10 Anunt de participare simplificat la procedura de atribuirea a contractului privind achiziția de servicii pentru evenimente necesare în cadrul proiectului “Cafeneaua interculturală”, care va avea loc în București, în perioda 24 – 26 noiembrie 2019 (.pdf)

Departamentul pentru Relații Interetnice

Formulare editabile pentru documentatia de atribuire:

 • Formularul nr. 1 – Scrisoarea de înaintare (.docx)
 • Formularul nr.2 – Formular pentru prezentarea propunerii financiare (.docx)
 • Formularul nr. 3 – Imputernicire (.docx)
 • Formularul nr. 4 – Nota de certificare a serviciilor prestate (.docx)
 • Caietul de sarcini (.docx)
 • Modelul contractului de prestări servicii (.docx)

17.10 Achiziția de Servicii organizare evenimente – Conferința internațională  în cadrul proiectului – Consolidarea şi promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”– cod SIPOCA 400/ COD SMIS 115759, București

 • Anuntul de participare (. pdf)
 • Caiet de sarcini (.docx)
 • Fisa de date (.docx)
 • Formulare (. docx)
 • Model contract (. docx)

24.09 Achiziția de Servicii organizare eveniment – Conferință internațională “Implementation of the UN 2030 SDGs in the Black Sea Region” în perioada 04 – 05 octombrie 2019 la Palatul Parlamentului

 • Anuntul de participare (.pdf)
 • Caiet de sarcini (.docx)
 • Fisa de date (.docx)
 • Formulare (.docx)
 • Model contract (.docx)

20.09 Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor pentru evenimente necesare organizării proiectului ’’Folosirea limbilor minoritare în audiovizual – dificultăți și soluții” (.pdf)

Formulare editabile pentru documentatia de atribuire:

 • Formularul nr. 1 – Scrisoarea de înaintare (.docx)
 • Formularul nr.2 – Formular pentru prezentarea propunerii financiare (.docx)
 • Formularul nr. 3 – Imputernicire (.docx)
 • Formularul nr. 4 – Nota de certificare a serviciilor prestate (.docx)
 • Caietul de sarcini (.docx)
 • Modelul contractului de prestări servicii (.docx)

12.09 Anunt de anulare al procedurii de achizitie de Servicii organizare evenimente- servicii de catering cu ocazia desfăsurarii Conferintei Anuale a ICA, Bucureti 24.09.2019

11.09 Achiziția de servicii hoteliere (cazare, masă, tratații închiriere sală) necesare în  cadrul proiectului ”Limba rromani – conservatoare a istoriei, cutumelor, a portului, a tradițiilor și a obiceiurilor rrome”,  organizat în perioada 26-30 octombrie 2019 (.docx / .pdf)

09.09 Raspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari 2, primita in cadrul procedurii simplificate proprii – Achizitie de Servicii organizare evenimente sesiuni preconsultare cu reprezentanții Consiliilor județene și ministerelor 24-27 septembrie 2019, sesiune preconsultare cu reprezentanții societății civile 27 septembrie 2019 și seminar național 30-31 octombrie 2019  în cadrul proiectului „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35.

06.09 Achiziția de Servicii de organizare evenimente – servicii de catering cu ocazia desfășurării Conferinței Anuale a ICA, București, 24.09.2019

06.09 Raspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari primita in cadrul procedurii simplificate proprii – Achizitie de Servicii organizare evenimente sesiuni preconsultare cu reprezentanții Consiliilor județene și ministerelor 24-27 septembrie 2019, sesiune preconsultare cu reprezentanții societății civile 27 septembrie 2019 și seminar național 30-31 octombrie 2019  în cadrul proiectului „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35.

03.09 Anunt privind desemnarea câștigătorului în cadrul procedurii de selecție a partenerului, pentru elaborarea cererii de finanțare și a implementării proiectului “Diagnoza și optimizarea politicilor demografice în România”, cererea de proiecte nr. IP 17/2019 (MySMIS: POCA/627/1/1) – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

03.09 Anunt privind desemnarea câștigătorului în cadrul procedurii de selecție a partenerului, pentru elaborarea cererii de finanțare și a implementării proiectului “Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României”, cererea de proiecte nr. IP 17/2019 (MySMIS: POCA/627/1/1) – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020    (.pdf)

02.09 Achiziția de Servicii organizare evenimente sesiuni preconsultare cu reprezentanții Consiliilor județene și ministerelor 24-27 septembrie 2019, sesiune preconsultare cu reprezentanții societății civile 27 septembrie 2019 și seminar național 30-31 octombrie 2019  în cadrul proiectului „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35.

 

27.08 Răspunsul (4) autoritatii contractante la solicitarea de clarificari primita in cadrul procedurii simplificate proprii – Achizitie Servicii organizare evenimente (sesiuni de lucru și module de instruire) și  publicitate (materiale promoționale cu elemente de identitate vizuală) în cadrul proiectului„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35, București, 15-18 septembrie 2019

26.08 Răspunsul (3) autoritatii contractante la solicitarea de clarificari primita in cadrul procedurii simplificate proprii – Achizitie Servicii organizare evenimente (sesiuni de lucru și module de instruire) și  publicitate (materiale promoționale cu elemente de identitate vizuală) în cadrul proiectului„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35, București, 15-18 septembrie 2019

 

26.08 Răspunsul (2) autoritatii contractante la solicitarea de clarificari primita in cadrul procedurii simplificate proprii – Achizitie Servicii organizare evenimente (sesiuni de lucru și module de instruire) și  publicitate (materiale promoționale cu elemente de identitate vizuală) în cadrul proiectului„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35, București, 15-18 septembrie 2019

 

23.08 Răspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari primita in cadrul procedurii simplificate proprii – Achizitie Servicii organizare evenimente (sesiuni de lucru și module de instruire) și  publicitate (materiale promoționale cu elemente de identitate vizuală) în cadrul proiectului„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35, București, 15-18 septembrie 2019

 

22.08 Anunţ privind organizarea selecţiei pentru desemnarea unui partener în vederea implementării proiectului „Diagnoza și optimizarea politicilor demografice în România”

 

22.08 Anunţ privind organizarea selecţiei pentru desemnarea unui partener în vederea implementării proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României”

 

20.08 Achiziția de Servicii organizare evenimente (sesiuni de lucru și module de instruire) și publicitate (materiale promoționale cu elemente de identitate vizuală) în cadrul proiectului „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35, București, 15-18 septembrie 2019

 

26.06 Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor hoteliere (cazare, masă) necesare organizării proiectului ’’Arta împotriva urii sociale, a discriminării, antisemitismului și xenofobiei.Pictură, nu ură!Tabără de pictură, ediția a IV-a ’’

Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului privind achiziționarea  serviciilor hoteliere (cazare, masă) necesare organizării proiectului Arta împotriva urii sociale, a discriminării, antisemitismului și xenofobiei.Pictură, nu ură!Tabără de pictură, ediția a IV-a , care se va desfăşura între 15 – 20 iulie 2019 la Constanța, județul Constanța

*** Anuntul a fost publicat si pe siteul Departamentului pentru Relații Internetnice:

http://www.dri.gov.ro/anunt-de-participare-simplificat-arta-impotriva-urii-sociale-a-discriminarii-antisemitismului-si-xenofobiei-pictura-nu-ura-tabara-de-pictura-editia-a-iv-a/

 

17.05 Servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea evenimentului CIO (Chief Information Officer) Meeting sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, 12.06.2019

 

10.05 Achiziția de servicii media – transcriere a declaratiilor, interviurilor membrilor Guvernului

 

05.04  Achiziția de privind achiziţia de servicii media (fluxuri de stiri, transcrieri si monitorizari)

LOT 1 – Servicii de transcriere a declaratiilor, interviurilor membrilor Guvernului

LOT 2 – Servicii agentii de presa (redactionale), care includ flux de stiri, raport zilnic de monitorizare stiri, acces la platforma online si alerte prin sms

 

01.04.2019 Raspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari primita in cadrul procedurii simplificate proprii – Achizitie Servicii organizare eveniment “Agenda 2030: Parteneriate pentru dezvoltare durabilă – Conferinţa la nivel inalt”, 16.04.2019 şi “Reuniunea informală a Grupului de Lucru pentru implementarea Agendei 2030, pe lângă Consiliul UE”, 17.04.2019.

 

26.03.2019 Achiziția de Servicii organizare eveniment “Agenda 2030: Parteneriate pentru dezvoltare durabilă – Conferinţa la nivel inalt”, 16.04.2019 şi “Reuniunea informală a Grupului de Lucru pentru implementarea Agendei 2030, pe lângă Consiliul UE”, 17.04.2019

01.03.2019  Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari primite in cadrul procedurii simplificate proprii – Achiziția de servicii organizare evenimente (conferința internațională)  în cadrul proiectului Consolidarea şi promovarea poziţiei României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”– cod SIPOCA 400/ COD SMIS 115759

25.02.2019  Achiziţia de servicii organizare evenimente (conferința internațională)  în cadrul proiectului  Consolidarea şi promovarea poziţiei României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european”– cod SIPOCA 400/ COD SMIS 115759, București.

11.02.2019:Răspunsul autorității contractante la solicitarea de clarificări primită în cadrul procedurii simplificate proprii – Achiziție Servicii de organizare și participare la Conferința internațională de finalizare a proiectului SIPOCA 11 –“Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”, București, 21 martie 2019

08.02.2019: Raspuns la solicitarea de clarificari in cadrul proiectului achizitia de “Servicii de organizare si participare la Conferinta internationala de finalizare a proiectului SIPOCA 11- Starea Natiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”.

07.02.2019Raspuns solicitare clarificari la Conferința internațională de finalizare a proiectului SIPOCA 11 – “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”, București, 21 martie 2019

31.01.2019 Achiziția de Servicii de organizare și participare la Conferința internațională  de finalizare a proiectului SIPOCA 11 – “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”, București,  21 martie 2019

17.01.2019 Achiziţia de servicii organizare evenimente – Conferința de închidere a proiectului  – cheltuieli pachet servicii pentru închiriere sală conferințe, cazare, masă și transport pe durata unei zile (100 de persoane) în cadrul proiectului SIPOCA 34 – “Consolidarea implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local” Cod SIPOCA 34,  în perioada  01-15 martie 2019, București   

03.12.2018  Achiziția de servicii organizare Schimb de experiență– cheltuieli pentru cazare, masă și transport pentru schimbul de experiență transnațional (20 de persoane + 2 experți însoțitori) și taxe de participare Executive Training Seminar, în cadrul proiectului SIPOCA 11 – “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice” Cod SIPOCA 11/Cod SMIS 118305, Italia, Florența 24-27 februarie 2019 

27.11.2018.Achiziția de servicii organizare eveniment – Întâlnirea de lucru a Comitetului de Redactare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, 06.12.2018, ora 09:00, Palatul Victoria, Sala Transilvania

20.11.2018 Achiziție Servicii organizare eveniment – Lansare Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabilă revizuita, Bucuresti, 10.12.2018

16.11.2018.Servicii organizare eveniment – simpozion Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin Parteneriate Multi-Actor

26.10.2018.Servicii organizare –Schimb de experiență– cheltuieli pentru cazare, masă și transport pentru schimbul de experiență transnațional de 5 zile (20 de persoane + 2 experți însoțitori) și taxe de participare Executive Training Seminar, în cadrul proiectului SIPOCA 11 – “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice” Cod SIPOCA 11/Cod SMIS 118305, Italia, Florența 20-24 noiembrie 2018

Servicii organizare eveniment (transport rutier, cazare, masă și materiale) în perioada 23.-25.11.2018 la Alba Iulia, jud. Alba pentru desfășurarea proiectului social-cultural-educativ “Mândria de a fi român: istoria Marii Uniri de la 1918”

Servicii organizare eveniment Simpozion de dezvoltare durabilă în industria textilă, București, Camera de Comerț și Industrie a României, Sala Aurel Ghibuțiu, 09 octombrie 2018

Servicii organizare eveniment (cazare și transport rutier) pentru 44 de persoane în perioada 07.-10.10.2018 la Cracovia, Polonia pentru desfășurarea evenimentului “Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului”:

Servicii catering, București, aferente proiectului “Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției”, Cod SIPOCA 432/Cod SMIS 118676:

Servicii de masa (pranz) pentru un numar de 900 de participanti la Conferinta Globala IAA “Creativity for Better”, Teatrul National “I.L. Caragiale” din Bucuresti, 2-3 octombrie 2018

Servicii organizare eveniment – pentru desfășurarea a 2 grupuri de lucru în București și publicitate (materiale promoționale cu elemente de identitate vizuală) aferente proiectului „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standartizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35/Cod SMIS 118964

Servicii organizare eveniment – curs de instruire anticorupție, Sinaia/Predeal, septembrie – octombrie 2018 aferente proiectului “Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției”, Cod SIPOCA 432/Cod SMIS 118676

Servicii organizare conferința națională de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice ” Cod SIPOCA 11/ Cod SMIS 118305 București 21 septembrie 2018

Servicii organizare a două sesiuni de formare la București (perioada 17-20 septembrie 2018) aferente proiectului “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”, Cod SIPOCA 11/ Cod SMIS 118305

31.05.2018 ANUNȚ- Anulare procedură de Achiziție de Servicii organizare eveniment de lansare a S.N.D.D. revizuită, București, 28.06.2018

30. 05. 2018 Răspuns solicitare clarificări 1 la documentația pentru Achiziția de Servicii organizare eveniment de lansare a Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila. revizuită, București, 28.06.2018

24.05.2018 Anunt – Documentația de atribuire privind achiziția serviciilor de organizare eveniment de lansare a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă revizuită, București, 28.06.2018 

26-03-2018 : Raspuns solicitare clarificări 3 la documentatia pentru Achiziția de Servicii organizare evenimente aferente proiectului “Cresterea calitătii si a numărului de seturi de date deschise publicate de institutiile publice”, SIPOCA 36”

Achiziția de Servicii organizare evenimente aferente proiectului “Cresterea calitătii si a numărului de seturi de date deschise publicate de institutiile publice”, SIPOCA 36”

Clarificarea voluntara pentru Achiziția de Servicii organizare evenimente aferente proiectului “Cresterea calitătii si a numărului de seturi de date deschise publicate de institutiile publice”, SIPOCA 36”

21-03-2018 Raspuns solicitare clarificări 1 la documentatia pentru Achiziția de Servicii organizare evenimente aferente proiectului “Cresterea calitătii si a numărului de seturi de date deschise publicate de institutiile publice”, SIPOCA 36”

14-03-2018 Documentație atribuire contract privind achiziția de Servicii organizare evenimente aferente proiectului “Cresterea calitătii si a numărului de seturi de date deschise publicate de institutiile publice”, SIPOCA 36”

23-01-2018  Documentație atribuire contract privind achiziție servicii media (fluxuri de știri, transcrieri, monitorizări):

24-11-2017 Servicii cercetare sociologica (CATI) II – Caiet de sarcini

24-11-2017 Servicii cercetare sociologica (CATI I) I – Caiet de sarcini

23-11-2017 ANUNT de participare simplificat  pentru procedura privind achiziția de servicii  de organizare eveniment educativ “Un viitor sustenabil cu și pentru tineri”

22-11-2017 ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT pentru procedura de atribuire contract de servicii pentru organizare “Evenimente dedicate Zilei Minoritatilor Nationale si aniversarii a 20 de ani de la crearea DRI”

14-11-2017-ANUNT – Clarificare voluntara

 • Anunt
 • –  Clarificarea voluntara emisa de autoritatea contractanta referitoare Anunț de participare simplificat nr. 20/20260/R.B./09.11.2017, referitor la procedura de atribuire a contractului privind achiziţionarea de servicii de organizare evenimente pentru      desfășurarea a două seminarii regionale care vor avea loc la Miercurea Ciuc – 28.11.2017, pentru Regiunea de Dezvoltare Centru și la Iași – 05.12.2017, pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în vederea consultării publice pe tema revizuirii Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă.

09-11-2017- ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT privind achiziţia de servicii organizare evenimente pentru desfasurare 2 seminarii

 

25-08-2017- ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT la procedura de atribuire a contractului privind achiziţionarea de servicii de organizare și participare la “Conferința internațională de lansare a agregatorului” din cadrul proiectului SIPOCA 11 – “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice” – București, 28-29 noiembrie 2017

Documentatia pentru selectarea unui imobil cu destinatia de sediu pentru Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA)

Raspuns solicitare clarificari atribuire contract achiziţionare servicii organizare și participare “Conferința națională pentru consultarea factorilor interesați”, în cadrul proiectului SIPOCA 11


 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support