Lista documente produse si/sau gestionate de structurile proprii de activitate

 • Note, documente elaborate şi expediate (corespondenţa)
 • Condici de predare-primire corespondenţă
 • Registre de intrare-ieşire documente
 • Rapoarte
 • Instrumente de prezentare şi motivare, proiecte de acte normative
 • Memorandumuri
 • Petiţii şi răspunsuri la petiţii
 • Adrese către alte instituţii
 • Note de corespondenţă internă
 • Agenda de lucru a şedinţelor pregătitoare şi a şedinţelor de Guvern
 • Decizii ale Primului-ministru
 • Acte normative
 • Puncte de vedere, avize
 • Transcrieri ale stenogramelor dezbaterilor şedinţelor de Guvern
 • Fişe ale posturilor
 • Fişe de apreciere individuală a activităţii personalului
 • Condici de prezenţă
 • Procese verbale de predare-primire
 • Documente financiar-contabile potrivit legislaţiei în vigoare
 • Proiectul anual de buget al SGG
 • Bugetul anual aprobat al SGG pe surse de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare şi programe
 • Bilanţul contabil (execuţia bugetară anuală) şi anexele aferente
 • Situaţii privind actualizarea inventarelor bunurilor
 • Raport privind activitatea de control financiar preventiv
 • Manuale, metodologii, rapoarte
 • Fişe de inventar
 • Note de chemare
 • Documentaţii achiziţii publice
 • Referate de necesitate
 • Acorduri pentru denumirea societăţilor comerciale eliberate de SGG
 • Registru acte normative
 • Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
 • Ordine de deplasare
 • Dosare profesionale ale angajaţilor
 • Opisul carnetelor de muncă
 • Dosare de pensionare
 • Adeverinţe
 • Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică
 • Acte administrative cu caracter individual
 • Contracte individuale de muncă
 • Documente de arhivă.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support