Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale a fost demarat în anul 2015 și oferă sprijin tuturor statelor membre în pregătirea, proiectarea și punerea în aplicare a reformelor care vizează consolidarea capacității administrative a statelor prin oferirea unui ajutor financiar de asistență tehnică.
Conform Regulamentului (UE) 825/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada
2017-2020 modificat prin Regulamentul (UE) 1671/2018 pentru majorarea pachetului financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia, scopul programului îl constituie atingerea obiectivelor comune de sprijinire a redresării economice, de coeziune și creare de locuri de muncă, promovare a competitivității și a productivității Europei și stimulare a investițiilor în economia reală.
Obiectivul general al programului este de a contribui la realizarea de reforme instituționale, administrative și structurale prin acordarea de sprijin autorităților naționale pentru măsurile
ce vizează reformarea și consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a administrației publice și a sectorului economic și social ca răspuns la provocările de ordin economic și social.

Obiectivele specifice și sfera de aplicare a programului sunt:
a) sprijinirea inițiativelor autorităților naționale de a-și concepe reformele în funcție de prioritățile lor, luând în considerare condițiile inițiale și impactul socio-economic preconizat;
b) sprijinirea autorităților naționale în privința îmbunătățirii capacității lor de a formula, dezvolta și pune în aplicare politici și strategii de reformă și de a avea o abordare integrată, care să asigure consecvența între obiectivele și mijloacele din diferite sectoare;
c) sprijinirea eforturilor autorităților naționale de a defini și pune în aplicare procese și metodologii corespunzătoare prin luarea în considerare a bunelor practici și a lecțiilor învățate de alte țări în abordarea unor situații similare;
d) sprijinirea eforturilor autorităților de îmbunătățire a eficienței și eficacității gestionării resurselor umane, inter alia, prin consolidarea cunoștințelor și competențelor profesionale și prin stabilirea unor responsabilități clare.

Activități eligibile finanțate pot fi următoarele:

a) expertiză legată de consilierea în materie de politici, schimbările în materie de politici, formularea de strategii și de foi de parcurs pentru reforme, precum și expertiză legată de reformele legislative, instituționale, structurale și administrative;

b) punerea la dispoziție a unor experți, inclusiv a unor experți rezidenți care să îndeplinească sarcini în anumite domenii sau care să desfășoare activități operaționale, beneficiind, atunci când este necesar, de sprijin în materie de interpretare, traducere și cooperare și de asistență administrativă, de infrastructură și echipamente;

c) acțiuni de consolidare a capacității instituționale, administrative sau sectoriale și acțiuni de sprijin conexe, la toate nivelurile de guvernanță, contribuind, de asemenea, la consolidarea societății civile, după caz, în special:
– seminarii, conferințe și ateliere;
– vizite de lucru în statele membre relevante sau în țări terțe pentru a le permite funcționarilor să dobândească expertiză sau cunoștințe în domeniul lor de interes;
– acțiuni de formare și crearea de module de formare online sau de alt tip care să sprijine dobândirea competențelor și a cunoștințelor profesionale necesare în domeniul reformelor relevante;
d) colectarea de date și statistici, elaborarea de metodologii comune și dacă este cazul, de indicatori sau de obiective de referință;
e) organizarea de sprijin operațional local în domenii precum azilul, migrația și controlul frontierelor;
f) consolidarea capacităților informatice: expertiză legată de dezvoltarea, întreținerea, utilizarea și controlul calității infrastructurii informatice și a aplicațiilor necesare pentru punerea în aplicare a reformelor relevante, precum și expertiză legată de programele orientate către digitalizarea serviciilor publice;
g) elaborarea de studii, cercetare, analize și sondaje, evaluări și studii de impact, precum și dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de rapoarte și de materiale educaționale;
h) proiecte de comunicare pentru învățare, cooperare, creșterea gradului de sensibilizare, activități de diseminare și schimb de bune practici;
i) organizarea de campanii de sensibilizare și de informare, de campanii media și evenimente, inclusiv comunicare instituțională și comunicarea prin rețelele sociale după caz;
j) elaborarea de materiale pentru diseminarea diferitelor informații și a rezultatelor programului, inclusiv prin dezvoltarea, utilizarea și întreținerea de sisteme și instrumente bazate pe tehnologiile informației și comunicațiilor.

Începând cu luna decembrie 2016, Secretariatul General al Guvernului a fost nominalizat punct unic de contact al statului român în relația cu reprezentanții Serviciului de Sprijin pentru
Reforme Structurale îndeplinind rolul de Autoritate Coordonatoare. Așadar, România a lansat trei apeluri de proiecte în urma cărora au fost depuse aprox. 200 de cereri de finanțare din partea unui număr ridicat de instituții publice. În urma evaluării acestora la nivelul Comisiei Europene, de către Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale, a fost aprobat un număr de 40 de proiecte în sumă totală de 9.689.000 Euro.
Statul român se situează pe locul al doilea, după Croația, printre statele care au beneficiat de cea mai mare alocare financiară între țările membre UE.

Acest instrument de finanțare este destul de popular în rândul instituțiilor publice din România nefiind astfel necesară componenta de cofinanțare din partea statului membru. Beneficiarii programului pot fi autorități și instituții de la nivelul administrației publice centrale și locale. Beneficiarii au obligația de a completa secțiunile din formularul cererii de finanțare conform Instrucțiunilor elaborate la nivelul Comisiei Europene. În contextul legislației europene și al discuțiilor purtate cu reprezentanții Serviciului de Sprijin pentru Reforme Structurale, punctul unic de contact de la nivelul fiecărui stat membru are obligația de a realiza o evaluare a tuturor cererilor de finanțare transmise de instituții, atât din punct de vedere formal, cât și pe aspecte de fond, prin verificarea coerenței propunerilor de proiecte cu documentele strategice naționale și europene, cu Programul de guvernare 2018-2020 precum și complementaritatea cu alte proiecte aflate în derulare.
Printre criteriile avute în vedere la selecția efectuată de Comisia Europeană se regăsesc: contextul european, nivelul de urgență al intervenției, impactul pe care îl urmărește proiectul și gradul de complexitate și definire al cererii pentru a putea fi implementată imediat după decizia finanțării.
Setul de criterii aplicat de Secretariatul General al Guvernului deține un rol orientativ în selecția realizată de Comisia Europeană, decizia finală aparținând în totalitate Serviciului de Sprijin pentru Reforme Structurale, fiind realizată în funcție de subiectele considerate de interes major la nivel european.

Termenul de transmitere a propunerilor de proiecte în variantă finală/consolidată la Secretariatul General al Guvernului este 30 septembrie a.c. (7 octombrie doar pentru anul 2019)
Termenul de transmitere a proiectelor la Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale este 31 octombrie a.c.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina de internet dedicată acestui instrument de finanțare la nivelul Comisiei Europene https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en.


REGULAMENTUL (UE) 2017/825 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 mai 2017

REGULAMENTUL (UE) 2018/1671 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2018

SET  DE CRITERII PENTRU VERIFICAREA CERERILOR DE SPRIJIN PRIN PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU REFORME STRUCTURALE

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTELOR APROBATE PENTRU ROMÂNIA PRIN PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU REFORME STRUCTURALE

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support