Proiecte acte normative

(05.05.2007) Propunere de Hotărâre de Guvern privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

Anunţ (24.01.2007) :
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Secretariatul General al Guvernului publică, în vederea consultării şi aducerii la cunoştinţa publicului, următorul proiect de HOTĂRâRE privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului,  având ca obiect înfiinţarea de comisii sau comitete interministeriale.
Observaţiile şi opiniile pot fi transmise pe adresa de mail contact@sgg.ro.

Anunţ (29.12.2006):
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Secretariatul General al Guvernului publică, în vederea consultării şi aducerii la cunoştinţa publicului, următorul proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.
Observaţiile şi opiniile pot fi transmise pe adresa de mail contact@sgg.ro.

Anunţ (15.12.2006):
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională , Secretariatul General al Guvernului publică, în vederea consultării şi aducerii la cunoştinţa publicului, următorul proiect de Hotărâre a Guvernului de aprobarea a  Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice spre adoptare.
Observaţiile şi opiniile pot fi transmise pe adresa de mail mihaela.toader@gov.ro.

Anunţ (07.12.2006):
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Secretariatul General al Guvernului publică, în vederea consultării şi aducerii la cunoştinţa publicului, următorul proiect de Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. Observaţiile şi opiniile pot fi transmise pe adresa de mail contact@sgg.ro.

Anunţ (06.11.2006):
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Secretariatul General al Guvernului publică, în vederea consultării şi aducerii la cunoştinţa publicului, următorul proiect de Lege privind unele măsuri pentru vânzarea spaţiilor din imobilul “Casa Presei Libere”, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.
Observaţiile şi opiniile pot fi transmise pe adresa de mail contact@sgg.ro.

Anunţ (20.10.2006):
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Secretariatul General al Guvernului publică, în vederea consultării şi aducerii la cunoştinţa publicului, următorul proiect de hotărâre a Guvernului pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale ale acestuia, precum şi pentru  locuinţele de serviciu  locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor, societăţilor naţionale şi regiilor autonome.
Observaţiile şi opiniile pot fi transmise pe adresa de mail monica.olteanu@apps.ro.

Anunţ (10.10.2006):
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Secretariatul General al Guvernului publică, în vederea consultării şi aducerii la cunoştinţa publicului, următorul proiect de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.
Observaţiile şi opiniile pot fi transmise pe adresa de mail contact@sgg.ro.

Anunţ – 15.09.2006:
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Secretariatul General al Guvernului publică, în vederea consultării şi aducerii la cunoştinţa publicului, următorul proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural.
Observaţiile şi opiniile pot fi transmise pe adresa de mail contact@sgg.ro.

Notă de fundamentare şi Proiect de Lege
Anunţ (11.08.2006): conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională, Secretariatul General al Guvernului publică în vederea consultării şi aducerii la cunoştinţa publicului, următorul proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Observaţiile şi opiniile pot fi transmise pe adresa de mail gabriel.popa@gov.ro; mihaela.toader@gov.ro sau la numărul de fax: 021-319.15.08.

Anunţ (17.07.2006) şi notă de fundamentare la proiectul de Hotarare de Guvern cu privire la conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului. Conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala, Secretariatul General al Guvernului publica in vederea consultarii si aducerii la cunostinta publicului, urmatorul proiect de Hotarare de Guvern cu privire la conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului. Observatiile si opiniile pot fi transmise pe adresa de mail gabriel.popa@gov.ro; alexandru.suciu@gov.ro sau la numarul de fax: 021-319.15.08.

Nota de fundamentare
Anunt (28.03.2005) si nota de fundamentare pentru Proiect de HOTĂRâRE pentru atribuirea destinaţiei de reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.
Proiect de act normativ
Proiect de HOTĂRâRE pentru atribuirea destinaţiei de reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Anunt si nota de fundamentare
Anuntul (data: 16.03.2006), nota de fundamentare la Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii şi a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Proiect de act normativ referitor la operatiuni compensatorii – achizitii de tehnica speciala
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii şi a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Anunt si nota de fundamentare
Anuntul (data: 27.02.2006), nota de fundamentare pentru Proiectul de Hotarare a Guvernului referitoare la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Proiect de act normativ referitor la operatiuni compensatorii – achizitii de tehnica speciala
Proiectul de Hotarare a Guvernului referitoare la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Anunt si nota de fundamentare
referitor la elaborarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr.157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.
Proiect Hotarare de Guvern
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.157/2005
pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

Anunt
referitor la elaborarea proiectului de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea acordului scris pentru folosirea denumirii prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Nota fundamentare Ordonanta Guvernului
Ordonanta Guvernului
pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota fundamentare Hotararea Guvenului
Hotararea Guvernului
pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea acordului scris pentru folosirea denumirii prevăzut la art. 39 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support