Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 12.06.2019

– PROIECT DE LEGE pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Fluidizare trafic pe DN 1
km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, judeţul Bihor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R.-Marfă”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti – Spaţii de educaţie şi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIŢA S.A. ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sistarea definitivă a lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii “Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de
fezabilitate a obiectivului de investiţii “Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, judeţul Vrancea

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al
judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv “Muscel” Câmpulung şi scoaterea
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului -Clubul Sportiv “Muscel” Câmpulung a unei părţi dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Stadionului orăşenesc Săveni situat în oraşul Săveni, str. Independenţei nr. 2, judeţul Botoşani în vederea realizării obiectivului de investiţii “Construire Complex Sportiv, strada Independenţei nr. 2, oraşul
Săveni”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, judeţul Cluj

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea
scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului “Conferinţa internaţională a concurenţei, ediţia a II-a – Aplicarea la nivel naţional a articolelor 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”, organizat în perioada 13 – 17 noiembrie 2019

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei judeţului Călăraşi

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Suliţa, judeţul Botoşani

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tămădău Mare, judeţul Călăraşi

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeriş, judeţul Caraş-Severin

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rădeşti, judeţul Alba

– MEMORANDUM cu tema: Problematica regimului TVA aplicabil operaţiunilor de leasing financiar, în contextul prevederilor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA (Directiva TVA), astfel cum acestea au fost interpretate de Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene (CJUE) în cauza C – 164/15 Mercedes-Benz

– MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii “Schemă de ajutor de stat privind promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în
politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii

– MEMORANDUM cu tema:Semnarea de către România a Acordului privind protecţia investiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (în continuare “API UE-Vietnam”)

– MEMORANDUM cu tema: Dizolvarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” – S.A. Constanţa

-PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 22 iniţiative legislative parlamentar

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support