Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 16.01.2020

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor
două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Programul pe bază de rezultate în sectorul sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului ”Reforma educaţiei timpurii în România”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr.32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de
identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Manumua Tevita”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Biertan, judeţul Sibiu

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Scăeşti, judeţul Dolj

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, judeţul Vaslui

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeş, judeţul Mureş

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Breaza, judeţul Mureş

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa

– PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

– MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu al Guvernului României privind contractarea de la Banca Europeană de Investiţii a unei facilităţi de finanţare de până la 250 mil.EUR pentru acoperirea parţială a contribuţiei suplimentare a bugetului de stat la finanţarea Programului
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 -Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

– MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

– MEMORANDUM cu tema: Constituirea Autorităţii competente în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei
2005/89/CE

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării formei revizuite a memorandumului de Implementare – Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria, de către Guvernul României

– NOTĂ privind informarea Guvernului României despre stadiul negocierilor cu Reţeaua Anticorupţie (ACN) a Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la finanţarea reţelei

– PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

-PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support