Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 20.06.2019

– PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin.(3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 de ha

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de
ocolire Mihăileşti”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Urzicuţa, judeţul Dolj

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Răchiţi, judeţul Botoşani

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului

– MEMORANDUM cu tema:

– Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui împrumut în valoare de 177 milioane EUR, în vederea sprijinirii proiectului privind modernizarea infrastructurii
judiciare în România
– Aprobarea semnării textului negociat al Acordului-cadru de împrumut
– Acordarea împuternicirii de semnare a Acordului-cadru de împrumut Ministerului Finanţelor Publice

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea intervenţiei României în recursurile formulate de Comisia Europeană, Ungaria şi Germania împotriva hotărârii Tribunalului Uniunii Europene în cauzele conexate T – 339/16, T – 352/16 şi T – 391/16, oraşele Paris, Bruxelles şi Madrid împotriva Comisiei Europene

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului de cooperare în domeniul sănătăţii între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii şi Prevenţiei din Emiratele Arabe Unite

– MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind continuarea procesului de descentralizare

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support