Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 24.04.2019

– PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Protocolului deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art.11(5) alin.(1) lit.k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

– PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.3¹ din Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea şi scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul
Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Justiţiei în administrarea tribunalelor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sălcuţa, judeţul Dolj

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Buda, judeţul Buzău

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Darova, judeţul Timiş

– MEMORANDUM cu tema:

– aprobarea negocierii Scrisorii de înţelegere privind avansul dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 2,5 milioane USD,
pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul
pentru justiţie; şi
– aprobarea semnării Scrisorii de înţelegere şi acordarea împuternicirii de semnare a
acesteia ministrului finanţelor publice

– MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008

– MEMORANDUM cu tema: Raportul de monitorizare a implementării Hotărârii Guvernului nr.389/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2015-2019, pentru anul 2018

– MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Planului de Acţiune al Programului de ţară UNICEF 2018-2022

– INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019-22 aprilie 2019

– INFORMARE privind activităţile desfăşurate de MAE în vederea bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 şi organizarea secţiilor de votare în străinătate

– PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative parlamentare

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support