Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 30.05.2019

– PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte

– PROIECT DE LEGE privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune şi obiective – 2019-2029

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof.Dr.Octavian Fodor” Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unei părţi a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 şi la Bucureşti la 15 februarie 2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.620/2013 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici
ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN2 -etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15″şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire Bacău”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.620/2013

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 – DN7 şi DN2 – A2”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională “Apele Române”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la bugetul Centrului Regional al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanţării proiectului “Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă transfrontaliere din bazinul Mării Aral”

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul
Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE

– PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru perioada 05 aprilie-31 decembrie 2018 şi anul 2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – OCDE

– PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ

-MEMORANDUM cu tema:Proiectele prezentate de România în cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, Slovenia, 5-6 iunie 2019

-MEMORANDUM cu tema:Finalizarea negocierilor şi semnarea modificării, prin schimb de scrisori, a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii privind Sprijinul pentru Proiecte, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015

-MEMORANDUM cu tema:”Aprobarea Negocierii Acordului de cooperare privind prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Securităţii Publice al Republicii Populare Chineze

-MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Cercetării şi Inovării din România şi Consiliul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică din Turcia

-MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă, în valoare de 50 milioane euro şi aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă, în valoare de 40 miloane euro, acordate României de către Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD); aprobarea semnării textelor negociate ale Acordurilor de împrumut dintre România şi BIRD; acordarea împuternicirilor de semnare a Acordurilor de împrumut, Ministrului Finanţelor Publice

– PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 40 iniţiative legislative parlamentare

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support