Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de consilier II din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția comunicare și relații cu presa

Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de consilier II din cadrul Secretariatului General al Guvernului – Direcția comunicare și relații cu presa cheiat

Afişat astăzi, 21.11.2019, ora 11:30 la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Având în vedere prevederile art. 26 alin.(2) din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcția Punctajul probei de interviu Rezultatul probei de interviu
1 Anton Laura Ștefania  

Consilier II

90 Admis
2 Boleac Mihaela Alexandra 85,33 Admis
3 Moroianu Nicoleta 75,33 Admis
4 Țencaliuc Elena Laura 65 Admis

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probei interviu, la secretarul comisiei, doamna Adriana Slav

Secretar comisie de concurs,  Adriana Slav

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support