Secretariatul General al Guvernului organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de consilier IA și un post contractual de execuție vacant de consilier debutant la Direcția pentru Tehnologia Informației.

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de consilier IA și un post contractual de execuție vacant de consilier debutant la Direcția pentru Tehnologia Informației.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei nr. 1 sector 1 București:

 1. proba scrisă în data de 12 februarie 2020, ora 10.00
 2. proba interviu urmând a fi stabilită și comunicată ulterior în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA:

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
 2. vechime în specialitate minimum 6 ani.

Condiții specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier debutant:

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
 2. vechime în specialitate mai puțin de 1 an.

Condiţii generale: conform art. 3 din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  Bibliografie pentru consilier IA:

 1. Hotărârea nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului;
 2. Legea nr. 299/2015 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice;
 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Bazele tehnologiei informației, autori: Floarea Năstase (coord.), Răzvan Daniel Zota (coord.), Carmen Timofte, Radu Constantinescu, anul publicării: 2013, editura ASE;
 6. Ghid WordPress pentru dezvoltatori (Ediție în limba Română), autor: Nicolae Sfetcu, anul publicării: 2015;
 7. Limbajul HTML – autor Ecaterina Boarna, anul publicării: 2010, editura Else;
 8. Programare web. Aplicații în HTML, CSS, JavaScript – autor Angelica Bacivarov, Costel Ciuchi, Gabriel Petrica, anul publicării: 2016, editura MATRIX ROM;
 9. Servicii WEB. Modele, Platforme, Aplicații – autor Florian Mircea Boian, anul publicării: 2011, editura ALBASTRA;
 10. Adobe Photoshop CS6 – autor Echipa Adobe Systems, anul publicării: 2011, editura TEORA;
 11. CorelDraw 11 Tehnici de desenare-aplicații – autor Codruța Poenaru, anul publicării: 2004, editura Albastra.

  Bibliografie consilier debutant:

  1. Hotărârea nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului;
  2. Legea nr. 299/2015 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice;
  3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
  7. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Manualul inginerului de sunet – scris de tehnicianul Cristian Năstase, 2013;
  9. Muzica Electronică și Electronica Audio – Modalități practice de audiție performantă, autor Cristian Mureșanu – Ed. A 2-a, revizuită și adăugită, Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012.

  NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare a acestora, precum şi cu republicările ulterioare.

  Dosarele de concurs se pot depune la sediul instituţiei în perioada 21.01.2020 – 04.02.2020, ora 17.00.

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6  din Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale se va face cu respectarea Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  Informații suplimentare se pot obţine la sediul Secretariatului General al Guvernului P-ța. Victoriei nr.1, sector 1, la nr. de telefon : 021/314 34 00/int 1426 –  doamna  Otilia Bălășică şi pe site-ul instituției la adresa https://sgg.gov.ro/new/category/posturi/.”

  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support