Secretariatul General al Guvernului organizează concurs pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, din care o funcție publică la Serviciul Coordonare Dezvoltare Durabilă și două funcții publice la Birou Implementare Dezvoltare Durabilă.

 În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Secretariatul General al Guvernului organizează concurs pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, din care o funcție publică la Serviciul Coordonare Dezvoltare Durabilă și două funcții publice la Birou Implementare Dezvoltare Durabilă.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei nr. 1 sector 1 București:

 1. proba scrisă în data de 2 martie 2020, ora 10.00;
 2. proba interviu se va desfășura în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora susținerii urmând a fi afișate odată cu rezultatele probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării, la sediul Secretariatului General al Guvernului din P-ta. Victoriei nr.1, sector 1 (Palatul Victoria, intrarea B din str. Paris) în perioada 30.01.2020 – 18.02.2020, între orele 09.00 – 16:00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții specifice de ocupare pentru funcțiilor publice de consilier, clasa I, grad profesional superior:

Studii: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă.

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Condiţii generale: conform art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Bibliografie:

 • Constituția României;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;
 • Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/09.11.2018;
 • Concluziile Consiliului Uniunii Europene „Către o Europă tot mai durabilă până în 2030“, adoptate la 9 aprilie 2019;
 • Hotărârea Guvernului nr. 272/08.05.2019 de constituire a Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă;

 

Atribuțiile posturilor pentru funcțiile publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior:

 1. Atribuții generale:

– cunoașterea prevederilor legale şi a normelor ce reglementează activitatea pe profil şi să acţioneze pentru aplicarea lor în activitatea pe care o desfăşoară;

– are datoria să realizeze la nivelul cerut sarcinile ce decurg din funcţia pe care o deţine;

– să folosească cu eficienţă timpul de muncă;

– să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;

– să-şi ridice necontenit nivelul de cunoştinţe profesionale;

– să ia măsuri de păstrare a confidenţialităţii activităţii pe care o desfăşoară;

– are obligativitatea să dea dovadă de corectitudine şi principialitate în raporturile interumane şi să nu primească bani sau alte foloase pentru activităţile prestate în cadrul atribuţiunilor de serviciu.

 1. Atribuții specifice:

– participă la realizarea atribuțiilor Biroului din cadrul Departamentului așa cum acestea sunt formulate la Capitolul III al Ordinului nr. 1/2017 al consilierului de stat privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă;

– formulează propuneri de măsuri de eficientizare a proceselor/documentelor elaborate de către autoritățile administrației publice, de raportare către Guvern, ori de câte ori este cazul, asupra elaborării sau implementării setului de măsuri prin dezvoltare durabilă la nivel național și de coordonare a activităților de localizare și prioritizare a țintelor și obiectivelor specifice, elaborate de autoritățile administrației publice de specialitate;

– participă la pregătirea și desfășurarea evenimentelor organizate de Departament;

– realizează materiale, sinteze, analize, rapoarte, informări și alte materiale documentare solicitate de către consilierul de stat sau șeful Biroului;

– participă la întâlnirile organizate la inițiativa Departamentului sau a altor entități și elaborează procese-verbale, note și informări la solicitarea consilierului de stat;

– asigură comunicarea cu instituțiile implicate în implementarea activităților rezultate din setul de 17 obiective de dezvoltare durabilă – ODD ale Agendei;

– îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către consilierul de stat, în scopul îndeplinirii atribuțiilor Departamentului;

– participă la derularea și implementarea proiectelor cu finanțare externă;

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Secretariatului General al Guvernului P-ța. Victoriei nr.1, sector 1, la nr. de telefon : 021/314 34 00/int 1192 –  doamna Adriana Romanowski şi pe site-ul instituției la adresa https://sgg.gov.ro/new/category/posturi/.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support