MEMORANDUM TRANSPUNERE RECOMANDĂRI SNA (.pdf)


Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI, luând act de adoptarea prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020 (SNA), formulează Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA.
Prin această Declarație, SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI își asumă întreprinderea unor măsuri în sensul susținerii prevenirii și combaterii corupției la nivelul instituției, promovării integrității, a liberului acces al cetățenilor la informațiile de interes public și a transparenței  procesului decizional.
Astfel, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentantul instituției va asigura:
– Cooperarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi cu organizaţiile societăţii civile în vederea unei mai bune implementări a guvernării deschise la nivel local şi central;
– Implementarea open contracting data standard la nivelul următoarelor sectoare publice: infrastructură, energie, sănătate. Extinderea ulterioară a aplicării standardului la nivel național (Angajament OGP/Summit Londra);
– Demararea procesului privind revizuirea actelor normative secundare şi/sau terţiare în materie pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei;
– Adoptarea unui standard de raportare anual referitor la modul de utilizare a banilor publici pentru atingerea obiectivelor instituţiei publice, ca premisă pentru stabilirea finanţării viitoare şi reflectarea acestui standard în rapoartele anuale ale instituţiilor publice;
– Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective;
– Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern.
În același timp, Secretariatul General al Guvernului sprijină îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Platformei de cooperare a administrației publice centrale.

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI
MIHAI BUSUIOC

 

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI, luând act de adoptarea prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2012 – 2015 (SNA), formulează Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA.

Prin această Declarație, Secretarul General al Guvernului își asumă întreprinderea unor măsuri în sensul susținerii prevenirii și combaterii corupției la nivelul instituției, promovării integrității, a liberului acces al cetățenilor la informațiile de interes public și a transparenței procesului decizional.
Astfel, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentanții instituției vor asigura:
• Implementarea cadrului legislativ anticorupție;
• Îndeplinirea măsurilor specifice din cadrul SNA ce țin de competența Secretariatului General al Guvernului;
• Respectarea prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional;
• Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi
intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial.

În același timp, Secretariatul General al Guvernului sprijină îndeplinirea condiționalităților stabilite prin mecanismul de cooperare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Platformei de cooperare a administrației publice centrale.

Planul de acţiune pentru implementarea măsurilor conform Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Secretariatului General al Guvernului

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support